48 procent tror på stigande priser närmaste året, enligt SEB. 18 procent tror istället att priserna sjunker. Vad säger analytikern?

©

Med anledning av SEB:s besked att betydligt fler tror på stigande än på sjunkande priser, så har Svenska Dagbladet frågat Hans-Åke Palmgren som är analytiker på Boverket om hur realistiskt detta är. Hans säger där bland annat:

- Man får komma ihåg att det är ett mycket osäkert läge och att det därför är vanskligt att göra prognoser. Detta återspeglas också i den stora spännvidden. Vi har tidigare sagt att priserna ligger på en rimlig nivå. Nu har de åter ökat markant, vilket ökar risken för prisfall.

När SvD sedan frågar om optimismen i SEB:s enkät kanske beror på att folk har svårt att ta till sig information om stigande räntor och nya regleringar så fortsätter Palmgren:

–Av konjunkturinstitutets barometer förefaller hushållen ha rimliga förväntningar om ränteutvecklingen. Men det är svårt att veta vad de hushåll som är specifikt inriktade på att köpa bostad tänker om framtiden just nu.

Det verkar alltså som att konsumenterna har en välgrundad uppfattning att bostadspriserna ska fortsätta stiga, medan Boverket även de har en välgrundad uppfattning att risken för prisfall har ökat. Som vanligt, inte så lätt att se in i framtiden.

-> Prova vår kalkyl för att se hur dyr bostad du har råd med

Dela


2020-07-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i juni

Juni månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en storbank som Comboloans medlemmar fick bäst bolåneränta.

Läs hela


2020-07-01

"Tjoho" om du äger din bostad

Comboloans bolåneblogg menar att bostadsägare dragit vinstlotten

Läs hela


2020-07-01

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Vidtar mer ytterligare åtgärder för att mildra Corona konsekvenserna

Läs hela


2020-06-30

Klarna ska erbjuda högst sparränta i Sverige

Är det trots allt dags för bolån snart?

Läs hela


2020-06-26

Comboloans bolåneblogg har fått ett eget hem

Vår bolåneblogg på egen domän

Läs hela


2020-06-24

Bostadsmarknaden återhämtar sig

Tecken på ljusning på flera håll

Läs hela


2020-06-24

Vill du vara 100% uppdaterad kring dina bolån?

Följ då Comboloan på alla plattformar

Läs hela


2020-06-18

Ska regeringen subventionera bolån till ungdomar?

Flera röster höjs för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden

Läs hela


2020-06-17

Nischbanken sänker bolånet rejält

Utmanaren erbjuder 1,15% för ettåringen

Läs hela2020-06-16

Mer än 110 000 har fått amorteringsfrihet

Ny rapport från Finansinspektionen

Läs hela


2020-06-12

Tack för att du uppdaterar dina prutade boräntor!

Comboloans tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att alla hjälps åt!

Läs hela


2020-06-11

Färre bostäder säljs

Minskat antal med 15% jämfört med 2019

Läs hela


2020-06-11

3 nischbanker dominerar bolånemarknaden

Landshypotek, Stabelo & Hypoteket hade lägst snittränta

Läs hela2020-06-04

Swedbank höjer bolåneräntorna

3-månadersräntan höjs 10 punkter

Läs hela


2020-06-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i maj

Comboloans bolånebarometer för maj visar att storbankerna prutar

Läs hela


2020-05-29

Slopad uppskovsränta för rörligare bostadsmarknad

Nytt lagförslag från januaripartierna

Läs hela


2020-05-29

Ökad utlåning till husållen

Utlåningstakten växte under april

Läs hela


2020-05-08

Storbankerna prutar mest på bolånen

Swedbank hade mest fördelaktig boränta med 3 månaders bindningstid

Läs hela