Marginalen på bolånen upp med 18 punkter sedan förra kvartalet

Finansinspektionen (FI) publicerar genom en rapport bankernas bruttomarginal på bolån varje kvartal. FI gör detta som ett led i att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. FI strävar efter att ökad insyn ska minska det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i.

Nu har FI publicerat bankernas bruttomarginal på bolån för det tredje kvartalet (Q3). Bolånemarginalen ökade med hela 18 punkter under det tredje kvartalet 2020. Vid utgången av Q3 låg marginalen på 1,44%, jämfört med 1,26% vid slutet av det andra kvartalet (Q2). 

Matematiken bakom siffrorna är egentligen ganska enkel. Bankernas egna upplåningskostnader har blivit billigare samtidigt som utlåningsräntan till bolånekunderna inte sjunkit lika mycket. Stor osäkerhet infann sig när Corona bröt ut, en oro som minskade under Q3 och som resulterade i lägre finansieringskostnad för bankerna. 

Bankerna har också i stor utsträckning justerat sina boräntor under Q3. Många bolånekunder har glatt mottagit besked om lägre bolåneränta under kvartalet. Det har varit ”följa John” (läs här) gällande räntesänkningar bland bankerna, SBAB, Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken, Landshypotek, Sparbanken Syd, Stabelo, Ica Banken, Danske Bank, Nordea och Swedbank har alla justerat ned sina boräntor under Q3. 

Det som kanske inte varit riktigt lika tydligt för kunderna är att bankerna själva fått så väsentligt mycket förmånlige villkor på sin egen upplåning. FI pekar i rapporten på att ”det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor. För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk”. Detta är en standardfras som står med i varje rapport från FI, men denna gång kanske myndigheten hade kunnat påtala att det finns ”ännu större” möjlighet att förhandla sina bolån än tidigare. 

Bankernas marginal på bolånen har under många året varit hett diskuterat i media, i politiken och bland bolånekunderna. Vid utgången av det fjärde kvartalet (Q4) 2017 noterades en marginal på 1,71%, vilket är det högsta marginal som noterats. Sedan dess har bankerna succesivt sänkt sina marginaler och noterade alltså vid utgången av Q3 i år 1,26%, alltså ner 45 punkter sedan toppen 2017. Så låg notering har inte inrapporterats sedan 2014. Men nu bryts alltså denna för bolånekunderna positiva trend och det blir intressant att följa om marginalen kommer ner på lägre nivåer igen de närmaste kvartalen.

Som bolånekund gör du precis såsom Finansinspektionen och Comboloan alltid påminner om: 

• Var aktiv

• Förhandla bolånen

• Spara tusenlappar

Bli medlem på Comboloan och försäkra dig om att inte missa några nyheter. Bli medlem här!

Aktuella boräntor

Dela


Idag 11:08

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela