Storbankerna tappar bolånekunder till nischbankerna

Finansinspektionen har publicerat sin bankbarometer som visar utvecklingen bland banker och kreditmarknadsbolag under andra kvartalet 2019. Bankbarometern visar siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier. 

Bolånemarknaden fortsatte att växa i Sverige under andra halvan av 2019. De tre svenska storbankerna (Swedbank, SEB och Handelsbanken) hade fortsatt en majoritet av utlåningen men nischbankerna (Landshypotek, SBAB, Länsförsäkringar och Skandiabanken) tog en större andel av nyutlåningen än storbankerna. De nya bostadskreditinstituten fortsatte att växa och behöll sin marknadsandel på 6% av nyutlåningen. 

Nyutlåningen på bolånemarknaden under andra halvan av 2019 uppgick till 72 miljarder kronor. 32%  av nyutlåningen av bolån kom från retailbankerna, att jämföra med storbankernas marknadsandelandel som låg på 30% av nyutlåningen.

Att nischbankerna har utmanat storbankerna har varit en ihållande trend de senaste åren. Sedan 2018 har också helt nya bolåneaktörer kommit in på den svenska marknaden. Bostadskreditinstituten (exempelvis Stabelo och Hypoteket) kan ha olika affärsmodeller, men förenas av att de ofta överför bolånen till ett närliggande företag som i sin tur överför kreditrisken till institutionella investerare. Utlåningsvolymerna som de nya bolåneaktörerna generar är fortfarande små i förhållande till den totala bolånestocken, ungefär 0,6%, men under det andra halvåret 2019 stod de nya aktörerna för 6% av bolånestockens ökning. Bostadskreditinstituten har lånat ut bolån till ett värde av 21,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 25% sedan utgången av Q1 2019.

Sammantaget så är trenderna tydliga, utmanarna tar hela tiden större marknadsandelar av nyutlåningen än vad man har motsvarande på hela bolånestocken. Storbankerna når sällan upp till sin marknadsandel gällande nyutlåningen, men på hela bolånestocken så är storbankerna fortfarande väldigt dominerande. Det kommer ta tid att rita om hela bolånekartan, men på nyutlåning är kartan redan förändrad. 

Hela Bankbarometern hittar ni här!

Jämför boräntor här!

Ansök om bolån här!

Dela


2020-07-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i juni

Juni månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en storbank som Comboloans medlemmar fick bäst bolåneränta.

Läs hela


2020-07-01

"Tjoho" om du äger din bostad

Comboloans bolåneblogg menar att bostadsägare dragit vinstlotten

Läs hela


2020-07-01

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Vidtar mer ytterligare åtgärder för att mildra Corona konsekvenserna

Läs hela


2020-06-30

Klarna ska erbjuda högst sparränta i Sverige

Är det trots allt dags för bolån snart?

Läs hela


2020-06-26

Comboloans bolåneblogg har fått ett eget hem

Vår bolåneblogg på egen domän

Läs hela


2020-06-24

Bostadsmarknaden återhämtar sig

Tecken på ljusning på flera håll

Läs hela


2020-06-24

Vill du vara 100% uppdaterad kring dina bolån?

Följ då Comboloan på alla plattformar

Läs hela


2020-06-18

Ska regeringen subventionera bolån till ungdomar?

Flera röster höjs för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden

Läs hela


2020-06-17

Nischbanken sänker bolånet rejält

Utmanaren erbjuder 1,15% för ettåringen

Läs hela2020-06-16

Mer än 110 000 har fått amorteringsfrihet

Ny rapport från Finansinspektionen

Läs hela


2020-06-12

Tack för att du uppdaterar dina prutade boräntor!

Comboloans tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att alla hjälps åt!

Läs hela


2020-06-11

Färre bostäder säljs

Minskat antal med 15% jämfört med 2019

Läs hela


2020-06-11

3 nischbanker dominerar bolånemarknaden

Landshypotek, Stabelo & Hypoteket hade lägst snittränta

Läs hela2020-06-04

Swedbank höjer bolåneräntorna

3-månadersräntan höjs 10 punkter

Läs hela


2020-06-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i maj

Comboloans bolånebarometer för maj visar att storbankerna prutar

Läs hela


2020-05-29

Slopad uppskovsränta för rörligare bostadsmarknad

Nytt lagförslag från januaripartierna

Läs hela


2020-05-29

Ökad utlåning till husållen

Utlåningstakten växte under april

Läs hela


2020-05-08

Storbankerna prutar mest på bolånen

Swedbank hade mest fördelaktig boränta med 3 månaders bindningstid

Läs hela