Hushållen lånade mer i febrauri

Ny finansmarknadsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) har kommit ut och visar att hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) under februari 2020 hade en årlig tillväxttakt på 5,2%, vilket motsvarar en ökning med 0,1% jämfört med januari.

Hushållens totala lån hos MFI uppgick till 4 237 miljarder kronor i februari, en ökning med 13 miljarder kronor jämfört med januari och med 208 miljarder jämfört med februari 2019.

Bolån utgjorde 82% av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i februari till 3 469 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 miljarder kronor jämfört med januari en ökning med 167 miljarder jämfört med februari 2019. Bolånen hade en årlig tillväxttakt på 5,1% under månaden.

Hushållens privatlån hade en tillväxttakt på 8,8% i februari. Det är en ökning med 0,4% jämfört med januari. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,0% i februari, vilket är en ökning med 0,1% jämfört med januari. Hushållens totala konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter uppgick till 252 respektive 515 miljarder kronor i februari 2020.

Bolånetagarnas genomsnittliga boränta för nya avtal var 1,55% i februari, en ökning med 0,03% jämfört med januari. Den rörliga boräntan var 1,63% i februari, en ökning med 0,05% jämfört med januari.

Aktuella boräntor

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela