Corona väcker frågan om bindningstid

Corona påverkar oss alla och många undrar hur man ska tänka kring sina bolån

Finansinspektionen (FI) kommunicerade nyligen med tydlighet att inkomstbortfall, såsom arbetslöshet, uppsägning och permittering på grund av coronaviruset är ett giltigt skäl för att få amorteringsfrihet på bolån. FI uppmanade bankerna att vara generösa med att bevilja amorteringsfrihet, vilket också alla större aktörer har gjort. 

I oroliga tider väcks också frågan om man ska binda sina bolån eller om man ska köra på rörligt. Riksbanken är ju i grunden motvillig till att sänka reporäntan, men med det uppkomna läget är det inte omöjligt att så kommer att ske. En sådan manöver pressar i så fall ner boräntorna. I oroliga tider kan prisökningar, ett högre inflationstryck och att investerare väljer bort bostadsobligationer pressa på räntan uppåt istället. Det går inte att veta, men i utgångsläget kan man räkna med att Riksbanken kommer att jobba för att bolånekostnaderna inte ökar och påverkar köpkraften ännu mer negativt än vad Corona redan orsakat. 

Låt oss då börja med grundresonemanget, ska man välja rörligt eller bundet bolån? Eller en mix av båda?

Rörlig boränta (upp till 3-månaders bindningstid)

De flesta har idag 3-månaders bindningstid (80% av Comboloans medlemmar hade rörliga bolån i senaste bolånebarometern), vilket innebär att du var tredje månad binder om lånet och räntan (sker automatiskt om du inte kontaktar banken och önskar ändra eller förbättra något). Bolåneräntan följer ”marknadens ränteläge” och bankernas interna upplåningskostnader.

Det bästa med rörlig ränta är:

– Det har visat sig vara det klart billigaste valet över tid.

– Bra om du tror att bolåneräntorna kommer sjunka. Sjunker räntorna, får du en lägre räntekostnad.

– Efter 3 månader kan du binda lånet om du skulle vilja.

– Den korta bindningstiden gör att du snabbt kan säga upp lånet om du skulle vilja utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

– Du kan göra extra amorteringar om du skulle vilja utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

- Du är flexibel att på kort tid byta bank om du inte tycker din nuvarande bank erbjuder en bra ränta.

- Din förhandlingsstyrka mot banken är stark

- Du kan på riktigt nyttja Comboloan "förhandlade räntor", (se räntetabellen med listräntor, snitträntor och förhandlade räntor här!) Som medlem kan du också söka postnummer och bank i inloggat läge. Kolla även i vår tjänst ”målränta” som bedömer din förhandlingsstyrka och indikerar vilken ränta du borde kunna få baserat på en algoritm och vilka räntor Comboloans medlemmar lyckats förhandla sig till. 

Det sämsta med rörlig ränta:

– Stiger räntan kan räntekostnaden öka fort.

– Månadskostnadens storlek kan variera relativt kraftigt.

– Vid olika tidpunkter kan det vara fördelaktigt att binda räntan och i stigande perioder kan den rörliga räntan bli dyrare än bunden ränta som låstes månader eller år tidigare.

- Krävs disciplin för att se till att det finns buffertar om/när räntan stiger.

Bunden ränta (1-10 års bindningstid)

Det bästa med bunden ränta:

- Bunden ränta går normalt sett att få årsvis 1, 2, 3, 4, 5, (6,7) 8, (9) och 10 år.

– Du vet din exakta bolåneränta under hela bindningstiden och hur mycket du ska betala i räntekostnad.

– Bra om du tror att den rörliga räntan kommer stiga mer än den bundna under bindningstiden.

– Du behöver inte tänka lika mycket på ränteutvecklingen.

Det sämsta med bunden ränta:

– Historiskt sett dyrare än rörlig ränta.

– Dyrt om du måste säga upp lånet i förtid tex pga sjukdom, skilsmässa eller liknande. Banken tar i regel ut Ränteskillnadsersättning

– Risk att den rörliga räntan sjunker och att bundna lån är dyrare, eller att den rörliga räntan inte stiger så snabbt att den kommer ifatt den bundna.

– Du kan inte göra extra amorteringar utan att betala ränteskillnadsersättning till banken (finns undantag).

- Du är inflexibel och har försatt dig i en beroendeställning gentemot banken och om du vill byta till en annan bank är det krångligt och dyrt då Ränteskillnadsersättning läggs på.

- Din förhandlingsstyrka mot banken är svag

Rekommendation?

I grunden rekommenderar Comboloan en rörlig ränta då den över tid har visat sig billigast och det är också med en rörlig ränta som du som kund har starkast möjligt förhandlingsläge.

Men, det finns naturligtvis undantag, och Corona kan vara en sådan. Om man av familjeekonomiska skäl föredrar en liten ”försäkring” mot snabba ränteförändringar, tex vid risk för uppsägning, att egenföretagaren har stor osäkerhet eller vid sjukdom så kan det vara motiverat och få vissa att sova bättre om natten. 

Men, för många, som kunnat bygga buffertar så har det visat sig vara fördelaktigt med rörliga bolån över tid. Ett tips är att nu leva som om räntan var tex 3,50%, överskottet läggs sedan på ett sparkonto med bra ränta och på så vis får man ta del av den billigaste räntan (den rörliga), man är fortsatt flexibel och slipper vara inlåst mot banken och man bygger dessutom fina buffertar när räntan så småningom stiger. Som lite extra krydda får man ränta (istället för att betala ränta) när buffertpengarna satts in på ett sparkonto. 

Ett sista tips från Comboloan är att alltid vara aktiv med bolånen och aldrig bli passiv. Det betyder att man håller koll på sin rabatt, man ringer eller mailar sin bank om man inte är nöjd med sin ränta och man öppnar upp för att byta om man inte är nöjd.

Bäst koll får du genom att bli medlem på Comboloan då du får tillgång till bevakningstjänster, förhandlade räntor per postnummer och målränta.

Är du inte medlem ännu så blir du det snabbt här, det kostar inget.

Vill du diskutera dian bolån med andra hittar du Comboloans FORUM HÄR

Dela


Idag 10:37

Swedbank hade bäst bolåneränta i maj

Comboloans bolånebarometer för maj visar att storbankerna prutar

Läs hela


2020-05-29

Slopad uppksovsränta för rörligare bostadsmarknad

Nytt lagförslag från januaripartierna

Läs hela


2020-05-29

Ökad utlåning till husållen

Utlåningstakten växte under april

Läs hela


2020-05-08

Storbankerna prutar mest på bolånen

Swedbank hade mest fördelaktig boränta med 3 månaders bindningstid

Läs hela


2020-05-05

Bankernas marginal på bolån minskar

Men fortsatt utrymme att förhandla

Läs hela


2020-04-28

Ingves rör inte reporäntan

Riksbanken vill inte röra räntan

Läs hela


2020-04-23

Nordnet utmanar om bolånen

Breddar bolåneerbjudandet genom samarbete med Stabelo

Läs hela


2020-04-20

Mäklarsamfundet efterlyser startlån

Mäklarna vill hjälpa förstagångsköpare

Läs hela


2020-04-17

Håller bolånekartan på att ritas om?

Storbankerna tappar bolånekunder till nischbankerna

Läs hela


2020-04-17

Uppstickarna på bolånemarknaden erbjöd lägst boränta

Landshypotek erbjöd lägst snittränta under mars

Läs hela


2020-04-03

Ingves tydlig med att inte sänka reporäntan nu

Förvänta er ingen räntesänkning närtid

Läs hela


2020-04-02

Swedbank förhandlar bäst i kristider

Storbankerna aktiva under mars

Läs hela


2020-04-02

FCA ger brittiska konsumenter anstånd

Låntagare slipper betala ränta på kreditkort

Läs hela


2020-04-02

Amorteringskravet lyfts bort

Finansinspektionens beslut ger lättnad för bolånetagare

Läs hela


2020-03-30

Tack för att du hjälper oss med prutade bolåneräntor!

Vår tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att vi alla hjälps åt, Comboloan uppskattar din insats!

Läs hela


2020-03-30

Förhandla dina bolån, ger effekt direkt

Spara tusenlappar utan att vänta

Läs hela


2020-03-29

Privatekeonomiska tips i Corona tider

Nya tips från expert

Läs hela


2020-03-28

Röster höjs för slopat amorteringskrav

Stockholms Handelskammare vill slopa det skärpta amorteringskravet

Läs hela


2020-03-26

Hushållen bekymrade över ekonomin

Lägsta siffran på 7 år

Läs hela


2020-03-26

Tillväxttakten för bolån ökar

Hushållen lånade mer i febrauri

Läs hela