Vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen

På grund av effekterna av Corona meddelar Riksbanken (se pressrelease här) att man ökar köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder kronor i år. Dessa köp kkommer, om det behövs, innefatta statsobligationer, kommunobligationer och bostadsobligationer. Köpen av statsobligationer inleds omgående.

Riksbanken sänker också sin utlåningsränta för lån över natten till bankerna från 0,75% till 0,20% över reporäntan som fortsatt att kommer ligga på 0%. Riksbanken kommer också erbjuda bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20% över reporäntan.

Att bankerna kan låna pengar hos Riksbanken till lägre ränta, gör att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras. Riksbanken försäkrar vidare att att banken står redo att vidta ytterligare åtgärder vid behov och att det kan ske mellan Riksbankens ordinarie möten.

Hur detta påverkar ekonomin i stort och dina bolån följer du säkrast på Comboloan.

Aktuella boräntor

Bli medlem idag!

Comboloans FORUM

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela