Finansinspektionen har gjort stickprovskontroller av bankernas bolånebedömningar. Efter en genomgång övervägar de nu att ge ett "allmänt råd" att inte belåna mer än 74-90 procent av den lägsta värderingen.

©

På en presskonferens på tisdagen presenterade Finansinspektionen resultaten av en genomgång av bankernas bolåneutlåning till hushållen. Finansinspektionen konstaterar att det överlag finns en god marginal i hushållens ekonomi inför kommande räntehöjningar. Dock har cirka 12-13 procent av hushållen en väldigt hög belåningsgrad, d.v.s. lånet är nästan lika stort som bostadens värde.

Därför övervägar Finansinspektionen att ge bankerna ett "allmänt råd" att inte belåna mer än 74-90 procent av det lägsta värdet av: köpeskillingen, fastighetsmäklares värdering samt bankens värdering. Ett "allmänt råd" låter kanske lite kraftlöst, men Finansinspektionen förväntar sig att bankerna isåfall följer det eller vidtar andra åtgärder som uppnår samma syfte. I annat fall finns lagstöd för åtgäder. 

Än så länge är det bara ett förslag. Finansinspektionen ska sammankalla en referensgrupp med bransch- och konsumentföreträdare som ska få tycka till.

Dela


2020-07-10

Handelsbanken och Stabelo sänker boräntor

Räntesänkningar på både rörliga och bundna bolån

Läs hela


2020-07-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i juni

Juni månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en storbank som Comboloans medlemmar fick bäst bolåneränta.

Läs hela


2020-07-01

"Tjoho" om du äger din bostad

Comboloans bolåneblogg menar att bostadsägare dragit vinstlotten

Läs hela


2020-07-01

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Vidtar mer ytterligare åtgärder för att mildra Corona konsekvenserna

Läs hela


2020-06-30

Klarna ska erbjuda högst sparränta i Sverige

Är det trots allt dags för bolån snart?

Läs hela


2020-06-26

Comboloans bolåneblogg har fått ett eget hem

Vår bolåneblogg på egen domän

Läs hela


2020-06-24

Bostadsmarknaden återhämtar sig

Tecken på ljusning på flera håll

Läs hela


2020-06-24

Vill du vara 100% uppdaterad kring dina bolån?

Följ då Comboloan på alla plattformar

Läs hela


2020-06-18

Ska regeringen subventionera bolån till ungdomar?

Flera röster höjs för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden

Läs hela


2020-06-17

Nischbanken sänker bolånet rejält

Utmanaren erbjuder 1,15% för ettåringen

Läs hela2020-06-16

Mer än 110 000 har fått amorteringsfrihet

Ny rapport från Finansinspektionen

Läs hela


2020-06-12

Tack för att du uppdaterar dina prutade boräntor!

Comboloans tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att alla hjälps åt!

Läs hela


2020-06-11

Färre bostäder säljs

Minskat antal med 15% jämfört med 2019

Läs hela


2020-06-11

3 nischbanker dominerar bolånemarknaden

Landshypotek, Stabelo & Hypoteket hade lägst snittränta

Läs hela2020-06-04

Swedbank höjer bolåneräntorna

3-månadersräntan höjs 10 punkter

Läs hela


2020-06-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i maj

Comboloans bolånebarometer för maj visar att storbankerna prutar

Läs hela


2020-05-29

Slopad uppskovsränta för rörligare bostadsmarknad

Nytt lagförslag från januaripartierna

Läs hela


2020-05-29

Ökad utlåning till husållen

Utlåningstakten växte under april

Läs hela