Riksbanken sänkte oväntat styrräntan och alla bolåntagare är glada, men gladast är nog banken...

©

Ja, allra gladast är nog banken för det mest troliga är att bankerna kommer få ännu bättre marginaler på sina bolån än innan sänkningen. Men du har ett unikt tillfälle att sänka dina kostnader ännu mer. Men hur?

Framförallt av två anledningar:

1. Vi vanliga dödliga bolånetagare har redan fått våra månadskostnader sänkta med många tusenlappar de senaste månaderna och vi är ganska nöjda och har blivit lite bekväma. Räntesänkningarna kommer till oss, vi behöver inte ens förhandla med banken ju! Detta vet banken som därför inte heller känner av trycket från konsumenten att behöva sänka ännu ett steg för att få behålla dig som kund.

2. Före Riksbankens beslut att sänka styrräntan till 0,25% fanns en misstro på marknaden gentemot Riksbankens räntebana. Marknaden, hade prisat in att räntorna skulle höjas i snabbare takt än vad som utlovades i Riksbankens aprilrapport (kom ihåg att man också utgick från en 0,5% styrränta). Nu valde Riksbanken att göra en vad jag skulle kalla en "double/double". Man sänkte räntan och detta var ABSOLUT inte inräknat i terminerna framåt och man valde att försäkra marknaden om ränteläget på ett års sikt genom att ge bankerna möjlighet att låna 100 miljarder kronor av Riksbanken till styrräntan (0,25%) + 15 punkter, alltså 0,4%.

Bankerna kan nu alltså låna upp egna lån till 0,4%!!! Ni förstår själva, deras marginal är extremt hög. Idag kollade jag på SEB som numera för sina kunder (vilket hedrar dem) publicerar deras dagsaktuella upplåningskostnader och idag var det kostnaden 0,84%. ...men vi vet ju att dom kan låna av Riskbanken till 0,4%. Fråga gärna banken varför dom inte lånar av Riksbanken så att du som kund också kan få ta del av sänkningen fullt ut. Det skall nu vara fullt möjligt för många att få en räntan under 1%, kolla bara vad Pekka Kääntä på VA.se tycker!

Alltså, 0,25% skall du få per automatik och det har i stort sett alla banker redan gjort, bra så. På Länsförsäkringar menade man direkt efter Riksbankens publicering att en sänkning mellan 0,25% - 0,5% var att vänta. Så, se nu till och pressa ner räntan, det är dessutom denna gång din "samhällsplikt" enligt finansminister Anders Borg och Riksbanken som uppmanar oss vanliga bolåntagare att förhandla ner räntan för det är då sänkningen av styrräntan faktiskt får effekt på ekonomin som helhet.  

Det finns ett stort förhandlingsutrymme nu, förblindas inte över att du redan är nöjd med låga räntor, det finns fortfarande 1000-lappar att spara.

Ps. Att räntesänkningen bara skulle få marginell effekt på bostadsmarknaden som många förutser tror jag är helt fel. I och med att överraskningsmomentet tillkom, plus att som beskrivs ovan, dvs att den gemene bolånetagaren kommer att få sina lån sänkta med mer mer än vad Riksbanken sänkte, kanske ett snitt på 0,4%, ja då är det självklart en injektion till bostadsmarknaden. Det visade sig dessutom direkt på börsen där fastighetsbolagen steg på nyheten om sänkt ränta. Ds

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela