Omförhandla lånen istället för att låna mer

Att många hushåll har det lite extra knapert under januari månad är känt sedan länge. Det är också fakta att många hushåll väljer att låna för att få ihop hushållsbudgeten, innan lönen kommer och räkningar, avgifter och abonnemang ska betalas. 

Att låna kan såklart ha naturliga förklaringar och något som hushållsbudgeten klarar av, men istället för att låna mer, kan omläggning eller omförhandling av existerande lån ge minst lika bra effekt. 

Istället för att låna och tillfälligt öka på kassan, kan många låntagare genom att samla lån eller refinansiera sig, få motsvarande kortsiktiga och önskade effekt genom att minska utgifterna. Dessutom ger en konsolidering av lånen en långsiktig effekt som många gånger gör att hushållsbudgeten blir bättre även löpande under resten av året. 

Hur refinansierar man sig då på bästa sätt?

Det finns inget enkelt svar, men alla kan och bör försöka att få ner sina lånekostnader så mycket det går, att ha höga lånekostnader gynnar inte låntagare utan bara långivaren. Några tips:

• Hushåll med stora och många blancolån bör undersöka om det går att få bättre ränta genom att samla alla lån i ett blancolån. Här finns ofta möjligheten att också förlänga återbetalningstiden, vilket gör att månadskostnaden sjunker, men det gör ofta också att lånet blir dyrare över tid. 

• Hushåll med bolån bör alltid ha koll på sin rabatt och med jämna mellanrum konkurrensutsätta sina bolån för att säkerställa att man har så bra villkor som möjligt. 

• Hushåll som har bolån, billån och kanske andra blancolån kan också se över möjligheten att samla alla lån eller refinansiera sig genom bolånet. Om den totala belåningsgraden för alla lån ligger under 85% är det teoretiskt möjligt, givet att låntagare i övrigt uppfyller bankernas prövning. Viktigt om man tänker lägga om bolånet är att en omläggning av bolånet också triggar amorteringskravet. Det betyder att om belåningsgraden hamnar mellan 50% upp till 70% så måste hushållet amortera 1% på lånebeloppet per år och ligger belåningsgraden mellan 70% och 85% så måste lånet amorteras med 2% årligen. Att amortera i sig är positivt, men det är viktigt att lägga ihop både amorteringskostnad och lånekostnad för att få ihop den faktiska månadskostnaden.

• Hushåll som inte får samla flera blancolån i ett nytt, kan hos vissa långivare ta hjälp av bostaden som pant och på så vis få möjlighet att refinansiera sina blancolån genom att man lägger alla lånen i ett bolån, där då banken minskar sin risk genom att ta pant i bostaden.

Genom Comboloans nya låneförmedlingstjänster kan man omförhandla, samla och refinansiera både bolån och blancolån. Tjänsten blir löpande bättre och nya långivare adderas varje månad. Med fler långivare på ”panelen” så kan vi på ett ännu bättre sätt konkurrensutsätta långivare för fler och olika kundgrupper med olika behov. 

Bolåneförmedlingstjänsten hittar ni här!

Privatlåneförmedlingstjänsten hittar ni här! 

Dela


Idag 19:31

Privatekeonomiska tips i Corona tider

Nya tips från expert

Läs hela


2020-03-28

Röster höjs för slopat amorteringskrav

Stockholms Handelskammare vill slopa det skärpta amorteringskravet

Läs hela


2020-03-26

Hushållen bekymrade över ekonomin

Lägsta siffran på 7 år

Läs hela


2020-03-26

Tillväxttakten för bolån ökar

Hushållen lånade mer i febrauri

Läs hela


2020-03-24

Ökat antal konkurser efter Corona

Statistik från UC visar en kraftig ökning inom hotell & restaurang

Läs hela


2020-03-24

Corona har redan stor påverkan på bostadsmarknaden

Utbudet av nya bostäder stiger

Läs hela


2020-03-23

Corona resulterar i fler varsel än finanskrisen

13 000 har varslats senaste veckan enligt Arbetsförmedlingen

Läs hela


2020-03-23

Rörligt eller bundet bolån?

Corona väcker frågan om bindningstid

Läs hela


2020-03-20

Boräntorna inte påverkade ännu

Corona har inte påverkat bolåneräntorna

Läs hela


2020-03-17

Finansinspektionen uppmuntrar amorteringsfria lån

Inkomstbortfall pga Corona giltigt skäl

Läs hela


2020-03-16

Riksbanken utökar tillgångsköpen

Vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen

Läs hela


2020-03-16

Sparkonto?

Ökat intresse för sparkonto

Läs hela


2020-03-16

Så får du undantag från amorteringskraven

Vid sjukdom och arbetslöshet finns möjlighet

Läs hela


2020-03-16

Ställ dina frågor i Comboloans FORUM

Ställ frågor till varandra, be om tips. Comboloans medlemmar är ofta kunniga, ta hjälp av varandra.

Läs hela


2020-03-16

Nytt krispaket av regeringen

300 miljarder för att stötta företagen och effekterna av Corona

Läs hela


2020-03-16

Så kommunicerar storbankerna till privatkunderna om Corona

Här finner du information från din storbank

Läs hela


2020-03-15

Federal Reserve sänker räntan till noll

Räntan sänks med 0,75% till spannet 0–0,25%

Läs hela


2020-03-14

Hur påverkas bolånen av Corona?

Delta i diskussionen på Comboloan

Läs hela


2020-03-14

Nordea erbjuder amorteringsfrihet på bolån

Kunder kan få amorteringsfria perioder upp til 6 månader

Läs hela


2020-03-05

Skandia bäst bolåneränta

Februari månads bolånebarometer visar att Skandia bolån åter toppar listan med lägsta boränta

Läs hela