Innovativt bolån från Danske

Det händer sannerligen mycket på den svenska bolånemarknaden nuförtiden. Inte nog med att Stefan Ingves och hans kollegor på Riksbanken vidhåller sin prognos om att höja reporäntan i december och att utmanare och uppstickare tar marknadsandelar från storbankerna, nu kommer även en innovativ bolåneprodukt. 

I Sverige läggs ett bolån traditionellt upp på 30 – 50 år, några nya uppstickare har på senare tid lanserat något kortare uppläggningstid. Ungefär 80% av de svenska bolån har bindningstid med 3 månaders ränta och sedan går det lite förenklat att binda upp till 10 år hos de flesta bolåneproducenter. 

Nu kommer alltså Danske Bank med ett bolån med en fast ränta i 30 år, sådana produkter är mycket vanligen i andra länder, men i Sverige är det alltså nytt. Danske Bank har identifierat att det historiskt låga ränteläget får många kunder att överväga att binda sitt bolån. Historiskt har det visat sig att det är svårt att pricka in exakt rätt tid att binda bolånen och det har historiskt varit mer fördelaktigt att låta bolånen vara rörliga. En annan nackdel med bundna räntor är att om man vill bryta lånet i förtid så utgår så kallad ränteskillnadsersättning. Det kan alltså med traditionella bolån bli dyrt om man vill lösa lånet i förtid, ett problem som Danske nu menar att man löst då det inte utgår någon ränteskillnadsersättning om lånet löses i förtid. 

Enligt Danske Banks pressrelease säger Johanna Norberg vd Danske Bank Sverige: 

- Den här typen av bolåneprodukt har saknats på den svenska marknaden. I Bolån Stabil reduceras kalkylräntan som i regel ligger runt 7% när bankerna bedömer kreditvärdigheten. Istället räknar vi på den faktiska räntan i vår bedömning, i övrigt följer vi som vanligt alla lagstadgade krav. Det här tror vi kommer underlätta för bland annat förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden, något som uppenbarligen har varit svårt för just den här målgruppen de senaste åren. 

Först kommer ”Bolån stabil” lanseras till bankens befintliga kunder, för att utvärdera intresset och för att under 2020 lansera produkten på bredare basis. 

 

Om Bolån Stabil:

- 30 års fast ränta

- Ingen ränteskillnadsersättning utgår om man löser lånet i förtid

- Den faktiska låneräntan 2,89% används i kreditbedömningen

- Måste initialt vara kund hos Danske Bank

 

Aktuella boräntor

 

Dela


2020-03-28

Röster höjs för slopat amorteringskrav

Stockholms Handelskammare vill slopa det skärpta amorteringskravet

Läs hela


2020-03-26

Hushållen bekymrade över ekonomin

Lägsta siffran på 7 år

Läs hela


2020-03-26

Tillväxttakten för bolån ökar

Hushållen lånade mer i febrauri

Läs hela


2020-03-24

Ökat antal konkurser efter Corona

Statistik från UC visar en kraftig ökning inom hotell & restaurang

Läs hela


2020-03-24

Corona har redan stor påverkan på bostadsmarknaden

Utbudet av nya bostäder stiger

Läs hela


2020-03-23

Corona resulterar i fler varsel än finanskrisen

13 000 har varslats senaste veckan enligt Arbetsförmedlingen

Läs hela


2020-03-23

Rörligt eller bundet bolån?

Corona väcker frågan om bindningstid

Läs hela


2020-03-20

Boräntorna inte påverkade ännu

Corona har inte påverkat bolåneräntorna

Läs hela


2020-03-17

Finansinspektionen uppmuntrar amorteringsfria lån

Inkomstbortfall pga Corona giltigt skäl

Läs hela


2020-03-16

Riksbanken utökar tillgångsköpen

Vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen

Läs hela


2020-03-16

Sparkonto?

Ökat intresse för sparkonto

Läs hela


2020-03-16

Så får du undantag från amorteringskraven

Vid sjukdom och arbetslöshet finns möjlighet

Läs hela


2020-03-16

Ställ dina frågor i Comboloans FORUM

Ställ frågor till varandra, be om tips. Comboloans medlemmar är ofta kunniga, ta hjälp av varandra.

Läs hela


2020-03-16

Nytt krispaket av regeringen

300 miljarder för att stötta företagen och effekterna av Corona

Läs hela


2020-03-16

Så kommunicerar storbankerna till privatkunderna om Corona

Här finner du information från din storbank

Läs hela


2020-03-15

Federal Reserve sänker räntan till noll

Räntan sänks med 0,75% till spannet 0–0,25%

Läs hela


2020-03-14

Hur påverkas bolånen av Corona?

Delta i diskussionen på Comboloan

Läs hela


2020-03-14

Nordea erbjuder amorteringsfrihet på bolån

Kunder kan få amorteringsfria perioder upp til 6 månader

Läs hela


2020-03-05

Skandia bäst bolåneränta

Februari månads bolånebarometer visar att Skandia bolån åter toppar listan med lägsta boränta

Läs hela