...men bankernas marginal fortsätter att sjunka

Finansinspektioen rapporterar kvartlsvis bankernas marginal på bolån. Nu har siffror från det 3e kvaratalet 2019 publicerats och det var små förändringar jämfört med det föregående kvartalet. Den genomsnittliga korta bolåneräntan, med 3 månaders bindning, sjönk med 2 punkter under det 3e kvartalet till 1,42% jämför med 144% under 2a kvartalet.

Enligt beräkningar som Villaägarnas boekonom Håkan Larsson publicerar på sitt twitterkonto så är bruttovinsten på bolån hela 4 miljarder kronor per månad för banksektorn som helhet.

Förändringen är som sagt inte stor men trenden är desto tydligare. Sedan marginalen toppade under det 4e kvartalet 2017 har marginalen stadigt sjunkit för varje kvartal. Som högst var marginalen 1,71%. Bankernas marginal idag är alltså 29 punkter lägre och det kan bara tolkas på ett sätt, konkurrensen har hårdnat. Fler aktörer, uppstickare och nu på sistone har även flera storbanker deltagit i "bolånekriget". 

Även Comboloans bolånebarometer för oktober månad indikerar att fler banker nu deltar fullt ut "kriget om bolånekunderna", under oktober var det Swedbank som efter Skandia och Landshypotek låg i toppen.

Finansinspektionen (FI) menar att att om bolånekunder i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk. I rapporten skriver FI: ”Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. För att hålla nere sina räntekostnader är det därför viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader”. 

Comboloans aktuella boräntor

Dela


Idag 19:31

Privatekeonomiska tips i Corona tider

Nya tips från expert

Läs hela


2020-03-28

Röster höjs för slopat amorteringskrav

Stockholms Handelskammare vill slopa det skärpta amorteringskravet

Läs hela


2020-03-26

Hushållen bekymrade över ekonomin

Lägsta siffran på 7 år

Läs hela


2020-03-26

Tillväxttakten för bolån ökar

Hushållen lånade mer i febrauri

Läs hela


2020-03-24

Ökat antal konkurser efter Corona

Statistik från UC visar en kraftig ökning inom hotell & restaurang

Läs hela


2020-03-24

Corona har redan stor påverkan på bostadsmarknaden

Utbudet av nya bostäder stiger

Läs hela


2020-03-23

Corona resulterar i fler varsel än finanskrisen

13 000 har varslats senaste veckan enligt Arbetsförmedlingen

Läs hela


2020-03-23

Rörligt eller bundet bolån?

Corona väcker frågan om bindningstid

Läs hela


2020-03-20

Boräntorna inte påverkade ännu

Corona har inte påverkat bolåneräntorna

Läs hela


2020-03-17

Finansinspektionen uppmuntrar amorteringsfria lån

Inkomstbortfall pga Corona giltigt skäl

Läs hela


2020-03-16

Riksbanken utökar tillgångsköpen

Vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen

Läs hela


2020-03-16

Sparkonto?

Ökat intresse för sparkonto

Läs hela


2020-03-16

Så får du undantag från amorteringskraven

Vid sjukdom och arbetslöshet finns möjlighet

Läs hela


2020-03-16

Ställ dina frågor i Comboloans FORUM

Ställ frågor till varandra, be om tips. Comboloans medlemmar är ofta kunniga, ta hjälp av varandra.

Läs hela


2020-03-16

Nytt krispaket av regeringen

300 miljarder för att stötta företagen och effekterna av Corona

Läs hela


2020-03-16

Så kommunicerar storbankerna till privatkunderna om Corona

Här finner du information från din storbank

Läs hela


2020-03-15

Federal Reserve sänker räntan till noll

Räntan sänks med 0,75% till spannet 0–0,25%

Läs hela


2020-03-14

Hur påverkas bolånen av Corona?

Delta i diskussionen på Comboloan

Läs hela


2020-03-14

Nordea erbjuder amorteringsfrihet på bolån

Kunder kan få amorteringsfria perioder upp til 6 månader

Läs hela


2020-03-05

Skandia bäst bolåneränta

Februari månads bolånebarometer visar att Skandia bolån åter toppar listan med lägsta boränta

Läs hela