Riksbanken vidhåller att reporäntan ska höjas runt årsskiftet

Att Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad på -0,25% var väntat. Men marknaden förvånades över att Riksbanken inte ville ändra sin ränteprognos, den så kallade räntebanan.

Experterna har nämligen varit väldigt eniga att i spåren av att Fed och ECB antingen sänkt eller börjat indikera sänkningar, samt att makrodata kommit in "åt fel håll" så har många börjat göra om sina egna prognoser om reporäntan framåt. Nordea kommunicerade så sent som under onsdagen att man i sin prognis istället fören höjning runt årsskiftet, snarare räknade med att det skulle kunna bli en sänkning. 

Men, Ingves och kollegorna håller fast och menar att reporäntan ska upp. Experterna verkar i sina kommentarer intitalt inte riktigt lita på beskedet utan menar att Riksbanken troligen kommer revidera sin syn vid oktobermötet istället. Dagens besked föranleder i  inte att man som bolånetagare måste rusa iväg och göra något med bolånen, tvärtom, så är det nog klokt att sitta lugnt i båten och följa utvecklingen löpande.

 

Följ räntornas utveckling via Comboloans räntetabell här!

Riksbankens räntebesked här!

Dela


2020-05-29

Slopad uppksovsränta för rörligare bostadsmarknad

Nytt lagförslag från januaripartierna

Läs hela


2020-05-29

Ökad utlåning till husållen

Utlåningstakten växte under april

Läs hela


2020-05-08

Storbankerna prutar mest på bolånen

Swedbank hade mest fördelaktig boränta med 3 månaders bindningstid

Läs hela


2020-05-05

Bankernas marginal på bolån minskar

Men fortsatt utrymme att förhandla

Läs hela


2020-04-28

Ingves rör inte reporäntan

Riksbanken vill inte röra räntan

Läs hela


2020-04-23

Nordnet utmanar om bolånen

Breddar bolåneerbjudandet genom samarbete med Stabelo

Läs hela


2020-04-20

Mäklarsamfundet efterlyser startlån

Mäklarna vill hjälpa förstagångsköpare

Läs hela


2020-04-17

Håller bolånekartan på att ritas om?

Storbankerna tappar bolånekunder till nischbankerna

Läs hela


2020-04-17

Uppstickarna på bolånemarknaden erbjöd lägst boränta

Landshypotek erbjöd lägst snittränta under mars

Läs hela


2020-04-03

Ingves tydlig med att inte sänka reporäntan nu

Förvänta er ingen räntesänkning närtid

Läs hela


2020-04-02

Swedbank förhandlar bäst i kristider

Storbankerna aktiva under mars

Läs hela


2020-04-02

FCA ger brittiska konsumenter anstånd

Låntagare slipper betala ränta på kreditkort

Läs hela


2020-04-02

Amorteringskravet lyfts bort

Finansinspektionens beslut ger lättnad för bolånetagare

Läs hela


2020-03-30

Tack för att du hjälper oss med prutade bolåneräntor!

Vår tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att vi alla hjälps åt, Comboloan uppskattar din insats!

Läs hela


2020-03-30

Förhandla dina bolån, ger effekt direkt

Spara tusenlappar utan att vänta

Läs hela


2020-03-29

Privatekeonomiska tips i Corona tider

Nya tips från expert

Läs hela


2020-03-28

Röster höjs för slopat amorteringskrav

Stockholms Handelskammare vill slopa det skärpta amorteringskravet

Läs hela


2020-03-26

Hushållen bekymrade över ekonomin

Lägsta siffran på 7 år

Läs hela


2020-03-26

Tillväxttakten för bolån ökar

Hushållen lånade mer i febrauri

Läs hela


2020-03-24

Ökat antal konkurser efter Corona

Statistik från UC visar en kraftig ökning inom hotell & restaurang

Läs hela