Förväntningarna på bostadspriserna sjunker

SEB:s Boprisindikator vänder nedåt efter att ha stigit fyra månader i rad innan dess. Nedgången är liten och ligger på 2 enheter från föregående månad, boprisindikatorn ligger i augusti på 38. 

Andelen av hushållen som tror på stigande och oförändrade priser ligger på samma nivå som förra månaden, 56% respektive 20%. 18% tror på minskade priser det kommande året, vilket är en ökning med 2 enheter från föregående månad. 

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger marginellt och ligger nu på  0,08%. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolån har minskat från förra månaden och ligger nu på 4%. Det är en nedgång med två procentenheter från förra månaden. 

I rapporten till boprisindikatorn och kommentarerna därtill visar det sig enligt SEB:s siffror att intresset för att binda räntan har sjunkit och är nu nere på den lägsta nivån sedan mars 2018. 

SEB menar vidare att när Riksbanken höjde reporäntan i december så var det många som ville gardera sig mot fortsatta räntehöjningar, men sedan dess har signalerna varit mer avvaktande och att många nu tror att nästa höjning kommer att dröja länge och därmed avvaktar med att binda räntan.

SEB boprisindikator hittar ni här!

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 juli till 6 augusti.

Dela


2019-10-15

Länsförsäkringar sänker bundna bolån

LF följer efter och sänker räntorna

Läs hela


2019-10-11

Swedbank sänker priset bundna bolån

10 åringen sänks med 45 punkter

Läs hela


2019-10-10

Danske Bank sänker bolåneräntan

Följa John på bolånemarknaden

Läs hela


2019-10-09

SBAB sänker bolåneräntorna

Trenden med sänkta räntor för bundna bolån fortsätter

Läs hela


2019-10-08

Nischbanken har lägst snittränta på bolån

Landshypotek hade bästa snitträntor under september

Läs hela


2019-10-07

Nordea sänker bolåneräntor

Ännu en bank sänker räntan på bolånen

Läs hela


2019-09-30

Bästa förhandlarna av bolån i september fick 1,09%

Fortsatt uppstickarna som ger bäst ränta på bolånen

Läs hela


2019-09-30

Hypoteket sänker räntan på bolån

Bolåneutmanaren sänker bolånräntan på flera löptider

Läs hela


2019-09-30

Nordnet stärker sitt bolånerbjudande

Sänker räntan och höjer belåningsgraden på bolån

Läs hela


2019-09-27

En bolånemarknad som förändras

Utbudet av bolån ser annorlunda ut idag

Läs hela


2019-09-27

Testa din målränta

Jämför dig med andra medlemmar, vilken boränta borde du ha?

Läs hela


2019-09-26

Nytt hypoteksbolag lanseras

Ska konkurrera om bolånekunder på den svenska bolånemarknaden

Läs hela


2019-09-26

Hushållens lånetakt ligger stilla

Bolåneräntan minskar svagt

Läs hela


2019-09-19

Riksbanken vill fortsatt höja reporäntan vid årsskiftet

Ingves och Flodén signalerar höjning

Läs hela


2019-09-19

Fed sänkte styrräntan igen

2a sänkningen på kort tid

Läs hela


2019-09-17

SBAB sänker boräntorna

Bolån med 1 till 10 års räntebindningstid sänks

Läs hela


2019-09-17

Lendify ska satsa på bolån

Fler och fler utmanare på bolånemarknaden

Läs hela


2019-09-09

Stabelo tar marknadsandelar på bolånemarknaden

Ökade utlåningen av bolån med nästan 1 miljard under sommaren

Läs hela


2019-09-09

Fortsatt uppstickarna som har bäst pris på bolånen

Snitträntorna för augusti bekräftar trenden

Läs hela


2019-09-05

Ingves räntebesked överraskar

Riksbanken vidhåller att reporäntan ska höjas runt årsskiftet

Läs hela