Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad men justerar ned räntebanan

Som väntat lämnar riksbanken reporäntan oförändrad på minus 0,25% i enlighet med alla förhandstips. Räntebanan justeras ned vilket välkomnas för många med bolån. En senare höjning av reporäntan betyder ett tryck nedåt på bolåneräntorna på både kort och lång sikt, det betyder alltså att det låga ränteläget för bolån kommer att fortsätta. 

Inför dagens räntebesked från Stefan Ingves och hans kollegor på riksbanken, så var spänningen måttlig gällande reporäntan, där var ränteexperterna eniga om oförändrad reporänta, nyfikenheten låg istället på den så kallade räntebanan, dvs Riksbankens prognos på kommande höjningar av reporäntan.  

Riksbanken har varit tydlig med att man vill få upp reporäntan, men svagare inflationssiffror och ett ECB (Europeiska centralbanken) som inte vill höja sin styrränta under 2019 har satt press på Riksbankens räntebana. En del experter har framhållit att Riksbanken varit så fast bestämda att reporänta ska upp, vilket då oavsett inkommande makrodata skulle motivera en bibehållen räntebana. Andra experter har lyft fram att Riksbankens egen prognosmiss har varit för stor och att man därför måste justera räntebanan och vänta med sina planerade höjningar av reporäntan. 

Riksbankens uppdaterade räntebana indikerar att reporäntan nu förväntas ligga på 0,04% under det andra kvartalet 2020, vilket är en sänkning med 19 punkter jämfört med prognosen från februari. Räntebanan sänks även för andra kvartalet 2021 som nu ligger på 0,42% att jämföra med tidigare prognos som då låg på 0,73%. Totalt sett justerar alltså Riksbanken ner räntebanan och tar intryck av den senaste tidens makroekonomiska utveckling. Räntehöjningarna blir alltså långsammare med den nya räntebanan och riksbanken uppger nu att nästa räntehöjning kommer under slutet av 2019 eller i början av 2020.

Riksbanken sänker inflationsprognosen, samtidigt lyfter man fram att inflationen bör öka framöver till följd av en fortsatt stark konjunktur och stigande inflationstryck i omvärlden.  Riksbanken har beslutat att från juli 2019 till december 2020 köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor. Ett beslut som vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig emot.  

Comboloans räntetabell här!

Riksbankens pressrelease här!

 

Dela


2020-07-30

Nya varumärken gör entré på bolånemarknaden

Bolåneförmedlarna tar sats

Läs hela


2020-07-29

Svenska bolånemarknaden nu 3 540 miljarder kronor

Växte med 5,4% under juni

Läs hela


2020-07-21

Nordea dyrast snittränta under maj

Storbanken nästan 50 punkter dyrare än uppstickaren

Läs hela


2020-07-21

SEB har sänkt boräntan

SEB följer efter trenden med lägre boräntor

Läs hela


2020-07-10

Handelsbanken och Stabelo sänker boräntor

Räntesänkningar på både rörliga och bundna bolån

Läs hela


2020-07-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i juni

Juni månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en storbank som Comboloans medlemmar fick bäst bolåneränta.

Läs hela


2020-07-01

"Tjoho" om du äger din bostad

Comboloans bolåneblogg menar att bostadsägare dragit vinstlotten

Läs hela


2020-07-01

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Vidtar mer ytterligare åtgärder för att mildra Corona konsekvenserna

Läs hela


2020-06-30

Klarna ska erbjuda högst sparränta i Sverige

Är det trots allt dags för bolån snart?

Läs hela


2020-06-26

Comboloans bolåneblogg har fått ett eget hem

Vår bolåneblogg på egen domän

Läs hela


2020-06-24

Bostadsmarknaden återhämtar sig

Tecken på ljusning på flera håll

Läs hela


2020-06-24

Vill du vara 100% uppdaterad kring dina bolån?

Följ då Comboloan på alla plattformar

Läs hela


2020-06-18

Ska regeringen subventionera bolån till ungdomar?

Flera röster höjs för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden

Läs hela


2020-06-17

Nischbanken sänker bolånet rejält

Utmanaren erbjuder 1,15% för ettåringen

Läs hela2020-06-16

Mer än 110 000 har fått amorteringsfrihet

Ny rapport från Finansinspektionen

Läs hela


2020-06-12

Tack för att du uppdaterar dina prutade boräntor!

Comboloans tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att alla hjälps åt!

Läs hela


2020-06-11

Färre bostäder säljs

Minskat antal med 15% jämfört med 2019

Läs hela


2020-06-11

3 nischbanker dominerar bolånemarknaden

Landshypotek, Stabelo & Hypoteket hade lägst snittränta

Läs hela