Har inflationsutfallet fått Riksbanken att tänka om?

Frågan experterna ställer sig är om Riksbankschef Stefan Ingves och hans kollegor kommer att hålla fast vid den utstakade räntebanan som indikerar att reporäntan kommer att höjas under hösten eller om räntebanan justeras ned efter svagare inflationssiffror än prognostiserat.

Hittills har Riksbanken varit tydlig i sin kommunikation som innebär att reporäntan kommer att höjas under hösten. Trots att inflationen kommit in svagare än förväntat och en del andra omvärldsindikationer ger skäl att sätta press på räntebanan, har Riksbanken inte ändrat sig. 

Fler och fler experter börjar tro att Riksbanken blir tvungen att flytta fram sin planerade hösthöjning och att den kommer först under våren 2020. Men åsikterna går isär och många menar att Riksbanken väldigt gärna vill höja, även om statistik kommer in som stöder en annan riktning.

För alla bolånetagare är det ingen akut förändring som väntar efter torsdagens räntebesked, allt tyder på att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad. Men beskedet kan ändå påverka bolånen, ett besked om oförändrad räntebana innebär sannolikt att bankernas boräntor blir oförändrade. Skulle Riksbanken å andra sidan indikera att räntebanan skjuts framåt, dvs att reporäntan höjs senare än i den nuvarande prognosen, då kan bolåneräntan på alla löptider faktiskt minska. 

Att döma av den senaste tidens ränteändringar från bolånebankerna, så har nedåtjusteringarna generellt skett på löptider med mellanlång eller lång löptid. Kortare löptider har i stort sett legat stilla, vilket också syns i de månatliga snitträntor som bankerna rapporterar in. 

Comboloans boräntor här!

Dela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela


2021-08-09

SBAB visar vägen med lägre boräntor

SBAB sänker bolåneräntor med 5-10 punkter

Läs hela


2021-07-01

Riksbanken behåller nollräntan

Ingen räntehöjning i sikte

Läs hela


2021-06-29

Danske Bank sänker kalkylräntan

Sänker från 7% till 6%

Läs hela


2021-06-09

Flera banker har sänkt kalkylräntan

"Följa John" råder på bolånemarknaden

Läs hela


2021-05-26

Skandia sänker kalkylräntan på bolån

Räknar på lägre räntenivå när kunder ansöker om bolån

Läs hela