Riksbankens räntehöjning implementerad

Riksbanken meddelade den 20 december 2018 att reporäntan skulle höjas från -0,50% till -0,25%. Höjningen var den första höjningen på 7 år, men var ändå väntad då Riksbanken varit tydlig med att en höjning skulle komma runt årsskiftet.

Riksbanken kommunicerade att konjunkturen är stark och förutsättningarna goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet på 2% framöver. När inflationsförväntningarna har etablerats kring 2% har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något, men penningpolitiken är alltjämt att beskriva som expansiv och ger därmed även fortsättningsvis stöd åt konjunkturen.

Riksbanken adresserade att inflationen på sistone blivit lägre än väntat den senaste tiden, vilket illustrerar att styrkan i inflationstrycket är osäkert. Prognosen för räntebanan justerades ned något och nästa höjning av reporäntan sker enligt räntebanan nu först under andra halvåret 2019. Därefter menar Riksbanken att man siktar på två höjningar per år med 0,25% vid varje tillfälle. 

Idag publicerades protokollet från det penningpolitiska mötet i december och precis kommunicerades då, så framgår det att vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan och ställde sig inte bakom räntebanan. I protokollet framgår det att Jansson menar osäkerheten kring inflationstakten är för stor för att motivera en höjning nu och menar således att det vore bättre att avvakta med höjningen.  

Protokollet från Riksbanken finner ni här! 

Dela


2019-11-08

Bästa förhandlarna fick 1,09%

Bolånebarometern från Comboloan oktober 2019 ute

Läs hela


2019-11-08

Skandiabanken höjer boräntorna

Skandia höjer flera bindningstider

Läs hela


2019-11-08

Sänkt kalkylränta

Goda nyheter för förstagångsköpare

Läs hela2019-10-22

Är bolånekriget igång på riktigt?

Bankerna sänker räntan på sina bolån

Läs hela


2019-10-15

Länsförsäkringar sänker bundna bolån

LF följer efter och sänker räntorna

Läs hela


2019-10-11

Swedbank sänker priset bundna bolån

10 åringen sänks med 45 punkter

Läs hela


2019-10-10

Danske Bank sänker bolåneräntan

Följa John på bolånemarknaden

Läs hela


2019-10-09

SBAB sänker bolåneräntorna

Trenden med sänkta räntor för bundna bolån fortsätter

Läs hela


2019-10-08

Nischbanken har lägst snittränta på bolån

Landshypotek hade bästa snitträntor under september

Läs hela


2019-10-07

Nordea sänker bolåneräntor

Ännu en bank sänker räntan på bolånen

Läs hela


2019-09-30

Bästa förhandlarna av bolån i september fick 1,09%

Fortsatt uppstickarna som ger bäst ränta på bolånen

Läs hela


2019-09-30

Hypoteket sänker räntan på bolån

Bolåneutmanaren sänker bolånräntan på flera löptider

Läs hela


2019-09-30

Nordnet stärker sitt bolånerbjudande

Sänker räntan och höjer belåningsgraden på bolån

Läs hela


2019-09-27

En bolånemarknad som förändras

Utbudet av bolån ser annorlunda ut idag

Läs hela


2019-09-27

Testa din målränta

Jämför dig med andra medlemmar, vilken boränta borde du ha?

Läs hela


2019-09-26

Nytt hypoteksbolag lanseras

Ska konkurrera om bolånekunder på den svenska bolånemarknaden

Läs hela


2019-09-26

Hushållens lånetakt ligger stilla

Bolåneräntan minskar svagt

Läs hela


2019-09-19

Riksbanken vill fortsatt höja reporäntan vid årsskiftet

Ingves och Flodén signalerar höjning

Läs hela


2019-09-19

Fed sänkte styrräntan igen

2a sänkningen på kort tid

Läs hela