Riksbankens räntehöjning implementerad

Riksbanken meddelade den 20 december 2018 att reporäntan skulle höjas från -0,50% till -0,25%. Höjningen var den första höjningen på 7 år, men var ändå väntad då Riksbanken varit tydlig med att en höjning skulle komma runt årsskiftet.

Riksbanken kommunicerade att konjunkturen är stark och förutsättningarna goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet på 2% framöver. När inflationsförväntningarna har etablerats kring 2% har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något, men penningpolitiken är alltjämt att beskriva som expansiv och ger därmed även fortsättningsvis stöd åt konjunkturen.

Riksbanken adresserade att inflationen på sistone blivit lägre än väntat den senaste tiden, vilket illustrerar att styrkan i inflationstrycket är osäkert. Prognosen för räntebanan justerades ned något och nästa höjning av reporäntan sker enligt räntebanan nu först under andra halvåret 2019. Därefter menar Riksbanken att man siktar på två höjningar per år med 0,25% vid varje tillfälle. 

Idag publicerades protokollet från det penningpolitiska mötet i december och precis kommunicerades då, så framgår det att vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan och ställde sig inte bakom räntebanan. I protokollet framgår det att Jansson menar osäkerheten kring inflationstakten är för stor för att motivera en höjning nu och menar således att det vore bättre att avvakta med höjningen.  

Protokollet från Riksbanken finner ni här! 

Dela


2019-01-14

Snittränta på bolån billigast hos uppstickarna

Bankernas snitträntor för december visar att uppstickarna konkurrerar med pris för att ta marknadsandelar

Läs hela


2019-01-10

Därför ska du bli medlem på Comboloan idag!

Comboloan fyller 19 år och 2019 kommer bli ett spännande år för DIG!

Läs hela


2019-01-10

Klassisk ”följa John” på bolånemarknaden

Nu är det räntehöjningar på löpande band

Läs hela


2019-01-04

Bästa förhandlarna i december 2018 fick 1,08%

December månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en bolåneutmanare som det var mest fördelaktigt att förhandla under månaden.

Läs hela


2018-12-21

Nu höjer bolånebanken räntorna

Följer de andra bankerna efter?

Läs hela


2018-12-20

Riksbanken höll sitt löfte

Men Ingves reviderade ner ränteprognosen

Läs hela


2018-12-20

Nu blir bolånen dyrare

Ingves höjer styrränta

Läs hela


2018-12-12

Bolåneuppstickaren hade bäst snittränta, igen!

Landshypotek släpper inte greppet som prisledande på bolånemarknaden

Läs hela


2018-12-10

Nischbankerna har högst kundnöjdhet, men storbankerna börjar utmana

Låneförmedlare, digitala tjänster och personlig kontakt är saker kunderna uppskattar

Läs hela2018-11-27

Bolånetakten mattas av

…och bolåneräntan minskar

Läs hela


2018-11-27

Ny bolåneaktör redo att utmana

Alma Bolåns tillstånd klart

Läs hela


2018-11-23

Ännu en räntesänkning

Fler följer efter, nu sänker även Länsförsäkringar sina bolån

Läs hela


2018-11-20

Grattis, idag sänker Stabelo boräntan till 1,09%

Nu flyttar bolåneutmanaren fram positionerna ännu ett steg

Läs hela


2018-11-13

Nordea sänker boräntorna

Banken sänker innan Riksbanken väntas höja

Läs hela


2018-11-09

Bolåneutmanaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek hade återigen den billigaste boräntan under oktober

Läs hela


2018-11-09

Dubbelt så dyra bolån 2021?

Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

Läs hela


2018-11-08

Har du nyligen lyckats pruta ner dina bolån? Se hit!

Comboloan söker kontakt med en person eller ett hushåll som lyckats pruta ner bolånen på sistone

Läs hela


Bolånemarginal_fi_20181106.png
2018-11-06

Bankernas marginal på bolån minskade under 3e kvartalet

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Läs hela