Riksbankens räntehöjning implementerad

Riksbanken meddelade den 20 december 2018 att reporäntan skulle höjas från -0,50% till -0,25%. Höjningen var den första höjningen på 7 år, men var ändå väntad då Riksbanken varit tydlig med att en höjning skulle komma runt årsskiftet.

Riksbanken kommunicerade att konjunkturen är stark och förutsättningarna goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet på 2% framöver. När inflationsförväntningarna har etablerats kring 2% har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något, men penningpolitiken är alltjämt att beskriva som expansiv och ger därmed även fortsättningsvis stöd åt konjunkturen.

Riksbanken adresserade att inflationen på sistone blivit lägre än väntat den senaste tiden, vilket illustrerar att styrkan i inflationstrycket är osäkert. Prognosen för räntebanan justerades ned något och nästa höjning av reporäntan sker enligt räntebanan nu först under andra halvåret 2019. Därefter menar Riksbanken att man siktar på två höjningar per år med 0,25% vid varje tillfälle. 

Idag publicerades protokollet från det penningpolitiska mötet i december och precis kommunicerades då, så framgår det att vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan och ställde sig inte bakom räntebanan. I protokollet framgår det att Jansson menar osäkerheten kring inflationstakten är för stor för att motivera en höjning nu och menar således att det vore bättre att avvakta med höjningen.  

Protokollet från Riksbanken finner ni här! 

Dela


2020-05-29

Slopad uppksovsränta för rörligare bostadsmarknad

Nytt lagförslag från januaripartierna

Läs hela


2020-05-29

Ökad utlåning till husållen

Utlåningstakten växte under april

Läs hela


2020-05-08

Storbankerna prutar mest på bolånen

Swedbank hade mest fördelaktig boränta med 3 månaders bindningstid

Läs hela


2020-05-05

Bankernas marginal på bolån minskar

Men fortsatt utrymme att förhandla

Läs hela


2020-04-28

Ingves rör inte reporäntan

Riksbanken vill inte röra räntan

Läs hela


2020-04-23

Nordnet utmanar om bolånen

Breddar bolåneerbjudandet genom samarbete med Stabelo

Läs hela


2020-04-20

Mäklarsamfundet efterlyser startlån

Mäklarna vill hjälpa förstagångsköpare

Läs hela


2020-04-17

Håller bolånekartan på att ritas om?

Storbankerna tappar bolånekunder till nischbankerna

Läs hela


2020-04-17

Uppstickarna på bolånemarknaden erbjöd lägst boränta

Landshypotek erbjöd lägst snittränta under mars

Läs hela


2020-04-03

Ingves tydlig med att inte sänka reporäntan nu

Förvänta er ingen räntesänkning närtid

Läs hela


2020-04-02

Swedbank förhandlar bäst i kristider

Storbankerna aktiva under mars

Läs hela


2020-04-02

FCA ger brittiska konsumenter anstånd

Låntagare slipper betala ränta på kreditkort

Läs hela


2020-04-02

Amorteringskravet lyfts bort

Finansinspektionens beslut ger lättnad för bolånetagare

Läs hela


2020-03-30

Tack för att du hjälper oss med prutade bolåneräntor!

Vår tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att vi alla hjälps åt, Comboloan uppskattar din insats!

Läs hela


2020-03-30

Förhandla dina bolån, ger effekt direkt

Spara tusenlappar utan att vänta

Läs hela


2020-03-29

Privatekeonomiska tips i Corona tider

Nya tips från expert

Läs hela


2020-03-28

Röster höjs för slopat amorteringskrav

Stockholms Handelskammare vill slopa det skärpta amorteringskravet

Läs hela


2020-03-26

Hushållen bekymrade över ekonomin

Lägsta siffran på 7 år

Läs hela


2020-03-26

Tillväxttakten för bolån ökar

Hushållen lånade mer i febrauri

Läs hela


2020-03-24

Ökat antal konkurser efter Corona

Statistik från UC visar en kraftig ökning inom hotell & restaurang

Läs hela