Men Ingves reviderade ner ränteprognosen

Stefan Ingves och hans kollegor i Riksbanksdirektionen valde alltså att höja reporäntan för första gången på 7 år. Trycket från alla möjliga håll har varit stort under en längre tid. Riksbanken har hållit emot, men har också under en tid varit tydliga med att en första höjning kommer under december i år eller februari 2019. 

En del experter tycker att beslutet var dåligt ”tajmat” då ny statistik indikerar att inflationen inte når upp till önskade nivåer. Andra experter menade att det var ”på tiden” och att det var viktigt att Riksbanken faktiskt hann sänka, då nya siffor kan indikera att det kan bli tuffare att agera längre fram. 

Läser man Riksbankens rapport så är det tydligt man vill gå försiktigt fram. Riksbanken menar att med en reporänta på -0,25%, så är penningpolitiken fortsatt expansiv och det ger även fortsättningsvis stöd åt konjunkturen. Räntehöjningarna framåt kommer att anpassas efter hur konjunkturen och inflationen utvecklar sig. 

Den så kallade ”räntebanan” indikerar att nästa höjning av reporäntan sker under andra halvåret 2019 för att sedan höjas med 0,25%, 2 gånger per år, fram till 2021. Om reporäntan följer den nya räntebanan, så kan man nog gissa att bolånen (3-månaders bindning) är ungefär dubbelt så dyra 2021 jämfört med idag. 

Alltså, en bolånetagare som idag betalar 1,50% boränta för ett lån på 2 miljoner kronor, betalar idag 2 500 kr (före avdrag), samma bolånetagare kommer alltså 2021 om räntebanan slår in, ha en boränta på 3%, fortfarande bolån på 2 miljoner kronor, och då alltså 5 000 kronor i räntekostnad per månad. 

Håll alltid koll på räntorna genom Comboloans räntetabell som löpande visar listräntor, snitträntor och förhandlade räntor. 

 

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela