Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

I veckan har Stefan Ingves delgivit finansutskottet Riksbankens bild av bland annat bolåneräntans utveckling framöver. 

Ingves menade i utfrågningen att om Riksbanken får rätt i sina prognoser, då kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas. Enligt Riksbankens räntebana, kommer man att höja reporäntan med cirka 0,5% per år de kommande åren, vilket t.ex. ger en reporänta på drygt 1% år 2021. 

Kommentar:

Det är ingen skräll att Ingves & Co förutspår en uppåtgående trend för bolånen. När protokollet från föregående penningpolitiska möte (oktober) hos Riksbanken publicerades kunde man utläsa just det som Ingves redovisade för finansutskottet denna veckan. 

Men, kommer vi verkligen att få dubbla boräntor 2021? 

Nja... kanske!

Om Riksbankens räntebana slår in, ja då är det möjligt. Men det är långt ifrån säkert att det blir så. Många experter menar att läget i världsekonomin är sådant att räntehöjningar från t.ex. Europeiska Centralbanken kommer att dröja och då blir det svårt för Riksbanken att föra en annan politik, eftersom Sverige är ett litet och exportberoende land.

Andra menar att det skulle påverka konsumtionen för mycket negativt att höja reporäntan för snabbt, varför en del experter tror att det kommer ta längre tid att få upp räntan än vad Riksbankens räntebana visar.

En annan aspekt som kan verka i positiv riktning för bolånetagare är det faktum att konkurrensen på bolånemarknaden ökar. Ökad konkurrens har troligtvis påverkat att bankernas räntemarginal minskat, vilket i förlängningen kan betyda att trots förväntade höjningar från Riksbanken, så slår i bästa fall inte höjningarna igenom fullt ut på bolåneräntorna. 

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela