Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

I veckan har Stefan Ingves delgivit finansutskottet Riksbankens bild av bland annat bolåneräntans utveckling framöver. 

Ingves menade i utfrågningen att om Riksbanken får rätt i sina prognoser, då kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas. Enligt Riksbankens räntebana, kommer man att höja reporäntan med cirka 0,5% per år de kommande åren, vilket t.ex. ger en reporänta på drygt 1% år 2021. 

Kommentar:

Det är ingen skräll att Ingves & Co förutspår en uppåtgående trend för bolånen. När protokollet från föregående penningpolitiska möte (oktober) hos Riksbanken publicerades kunde man utläsa just det som Ingves redovisade för finansutskottet denna veckan. 

Men, kommer vi verkligen att få dubbla boräntor 2021? 

Nja... kanske!

Om Riksbankens räntebana slår in, ja då är det möjligt. Men det är långt ifrån säkert att det blir så. Många experter menar att läget i världsekonomin är sådant att räntehöjningar från t.ex. Europeiska Centralbanken kommer att dröja och då blir det svårt för Riksbanken att föra en annan politik, eftersom Sverige är ett litet och exportberoende land.

Andra menar att det skulle påverka konsumtionen för mycket negativt att höja reporäntan för snabbt, varför en del experter tror att det kommer ta längre tid att få upp räntan än vad Riksbankens räntebana visar.

En annan aspekt som kan verka i positiv riktning för bolånetagare är det faktum att konkurrensen på bolånemarknaden ökar. Ökad konkurrens har troligtvis påverkat att bankernas räntemarginal minskat, vilket i förlängningen kan betyda att trots förväntade höjningar från Riksbanken, så slår i bästa fall inte höjningarna igenom fullt ut på bolåneräntorna. 

Dela


2019-08-12

Boprisindikatorn bromsar in

Förväntningarna på bostadspriserna sjunker

Läs hela


2019-08-12

Danske Bank sänker bolåneräntan

Lanserar ny modell för bolån baserad på belåningsgrad

Läs hela


2019-08-12

Nischbanken återigen bäst snittränta på bolån

En långivare pressar bolåneräntan lite mer

Läs hela


2019-08-02

Bynk nästa utmanare på bolån?

Nya konkurrenter vill åt bankernas marknadsandelar

Läs hela


2019-08-02

Bästa prutarna av bolån fick 1,09% under juli

Uppstickaren åter bäst i bolåneklassen

Läs hela


2019-07-22

Samla privatlån och sänk din månadskostnad

Sänk hushållets totala lånekostnad & spara tusenlappar

Läs hela


2019-07-22

Nischbanken återigen lägst snittränta

Uppstickarna fortsätter sätta press på bolånen

Läs hela


2019-07-09

Handelsbanken sänker boräntan ännu en gång!

Tredje sänkningen av bolån med långa bindningstider på kort tid

Läs hela


2019-07-04

Svårt att få bolån?

Bankernas strikta kreditregler gör att många får nej

Läs hela


2019-07-03

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

Reporäntan lämnas kvar på -0,25%

Läs hela


2019-07-02

Bästa förhandlarna i juni fick 1,08%

Utmanarna fortsätter att ta plats på bolånekartan

Läs hela


2019-07-01

Hushållens lånetakt oförändrad

Även bolåneräntan ligger still

Läs hela


2019-06-28

Swedbank sänker räntan på bolån

"Följa John" råder på bolånemarknaden

Läs hela


2019-06-25

SBAB sänker bolån med 40 punkter

Bolånebanken sänker 10-åringen ordentligt

Läs hela


2019-06-25

Nu pratar många om räntesänkningar igen

Marknaden börjar tro på räntesänkning från de stora centralbankerna

Läs hela


2019-06-25

Stabelo lanserar grönt bolån

Bolåneutmanaren hakar på trenden med gröna bolån

Läs hela


2019-06-18

Länsförsäkringar sänker boräntan

Ännu en bank sänker sina bolån med längre bindningstid

Läs hela


2019-06-14

Nischbanken prenumererar på att ha bäst snittränta

Stor skillnad mellan billigast och dyrast bolåneränta

Läs hela


2019-06-14

Konsumtionslånen växer

Ökar 7% årligen

Läs hela