Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

I veckan har Stefan Ingves delgivit finansutskottet Riksbankens bild av bland annat bolåneräntans utveckling framöver. 

Ingves menade i utfrågningen att om Riksbanken får rätt i sina prognoser, då kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas. Enligt Riksbankens räntebana, kommer man att höja reporäntan med cirka 0,5% per år de kommande åren, vilket t.ex. ger en reporänta på drygt 1% år 2021. 

Kommentar:

Det är ingen skräll att Ingves & Co förutspår en uppåtgående trend för bolånen. När protokollet från föregående penningpolitiska möte (oktober) hos Riksbanken publicerades kunde man utläsa just det som Ingves redovisade för finansutskottet denna veckan. 

Men, kommer vi verkligen att få dubbla boräntor 2021? 

Nja... kanske!

Om Riksbankens räntebana slår in, ja då är det möjligt. Men det är långt ifrån säkert att det blir så. Många experter menar att läget i världsekonomin är sådant att räntehöjningar från t.ex. Europeiska Centralbanken kommer att dröja och då blir det svårt för Riksbanken att föra en annan politik, eftersom Sverige är ett litet och exportberoende land.

Andra menar att det skulle påverka konsumtionen för mycket negativt att höja reporäntan för snabbt, varför en del experter tror att det kommer ta längre tid att få upp räntan än vad Riksbankens räntebana visar.

En annan aspekt som kan verka i positiv riktning för bolånetagare är det faktum att konkurrensen på bolånemarknaden ökar. Ökad konkurrens har troligtvis påverkat att bankernas räntemarginal minskat, vilket i förlängningen kan betyda att trots förväntade höjningar från Riksbanken, så slår i bästa fall inte höjningarna igenom fullt ut på bolåneräntorna. 

Dela


2018-11-09

Bolåneutmanaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek hade återigen den billigaste boräntan under oktober

Läs hela


2018-11-08

Har du nyligen lyckats pruta ner dina bolån? Se hit!

Comboloan söker kontakt med en person eller ett hushåll som lyckats pruta ner bolånen på sistone

Läs hela


Bolånemarginal_fi_20181106.png
2018-11-06

Bankernas marginal på bolån minskade under 3e kvartalet

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Läs hela


2018-11-06

De bästa förhandlarna i oktober fanns hos Nordea och Skandiabanken

Men svagt tryck uppåt för bolåneräntorna

Läs hela


2018-10-24

Riksbanken kanske höjer reporäntan redan i december

Ingves rör inte på reporäntan ännu

Läs hela


2018-10-23

Bolånen snart dyrare

Marknadsräntorna stiger och snart höjer Ingves

Läs hela


2018-10-17

Stabelo justerar bolåneräntan

Uppstickaren både sänker och höjer räntan

Läs hela


2018-10-17

Marknadsaktörer tror på räntehöjning i december

Spekulationerna igång inför riksbankens oktobermötet

Läs hela


2018-10-10

Bolåneuppstickaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek billigaste boräntan igen, besfäster rollen som prisledande på bolån

Läs hela


2018-10-08

Hushållen tror på lägre bopriser

Uppåtgående trenden bruten

Läs hela


2018-10-04

Bankernas kundnöjdhet vänder upp från botten

Men fortsatt är kundnöjdheten för bankerna som bransch relativ låg

Läs hela


2018-10-04

Bästa förhandlarna hos Landshypotek under september

Nischbankerna tar plats i framsätet

Läs hela


2018-09-27

Snart blir bolånen dyrare

Riksbanken har utlovat höjning

Läs hela


2018-09-25

Ny rapport "Bolånemarknaden i Sverige"

Byggandet ökar, men bostadspriserna och utlåningstakten mattas av

Läs hela


2018-09-25

Collector utmanar med bolån

Uppstickaren satsar på digitalt bolån

Läs hela


2018-09-21

Även Swedbank lanserar grönt bolån

Fortsatt på modet med hållbarhet inom bolånebranschen

Läs hela


2018-09-12

Uppstickaren billigaste snitträntan för bolån igen

Landshypotek sätter tonen på bolånemarknaden

Läs hela


2018-09-12

Gröna bolån på modet

Nu lanserar Nordea rabatt för gröna bolån

Läs hela


2018-09-06

Reporäntan som väntat oförändrad på -0,50%

Prognosen indikerar låg ränta under lång tid framöver

Läs hela