Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

I veckan har Stefan Ingves delgivit finansutskottet Riksbankens bild av bland annat bolåneräntans utveckling framöver. 

Ingves menade i utfrågningen att om Riksbanken får rätt i sina prognoser, då kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas. Enligt Riksbankens räntebana, kommer man att höja reporäntan med cirka 0,5% per år de kommande åren, vilket t.ex. ger en reporänta på drygt 1% år 2021. 

Kommentar:

Det är ingen skräll att Ingves & Co förutspår en uppåtgående trend för bolånen. När protokollet från föregående penningpolitiska möte (oktober) hos Riksbanken publicerades kunde man utläsa just det som Ingves redovisade för finansutskottet denna veckan. 

Men, kommer vi verkligen att få dubbla boräntor 2021? 

Nja... kanske!

Om Riksbankens räntebana slår in, ja då är det möjligt. Men det är långt ifrån säkert att det blir så. Många experter menar att läget i världsekonomin är sådant att räntehöjningar från t.ex. Europeiska Centralbanken kommer att dröja och då blir det svårt för Riksbanken att föra en annan politik, eftersom Sverige är ett litet och exportberoende land.

Andra menar att det skulle påverka konsumtionen för mycket negativt att höja reporäntan för snabbt, varför en del experter tror att det kommer ta längre tid att få upp räntan än vad Riksbankens räntebana visar.

En annan aspekt som kan verka i positiv riktning för bolånetagare är det faktum att konkurrensen på bolånemarknaden ökar. Ökad konkurrens har troligtvis påverkat att bankernas räntemarginal minskat, vilket i förlängningen kan betyda att trots förväntade höjningar från Riksbanken, så slår i bästa fall inte höjningarna igenom fullt ut på bolåneräntorna. 

Dela


2019-01-14

Snittränta på bolån billigast hos uppstickarna

Bankernas snitträntor för december visar att uppstickarna konkurrerar med pris för att ta marknadsandelar

Läs hela


2019-01-10

Därför ska du bli medlem på Comboloan idag!

Comboloan fyller 19 år och 2019 kommer bli ett spännande år för DIG!

Läs hela


2019-01-10

Klassisk ”följa John” på bolånemarknaden

Nu är det räntehöjningar på löpande band

Läs hela


2019-01-09

Reporäntan -0,25% från och med idag

Riksbankens räntehöjning implementerad

Läs hela


2019-01-04

Bästa förhandlarna i december 2018 fick 1,08%

December månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en bolåneutmanare som det var mest fördelaktigt att förhandla under månaden.

Läs hela


2018-12-21

Nu höjer bolånebanken räntorna

Följer de andra bankerna efter?

Läs hela


2018-12-20

Riksbanken höll sitt löfte

Men Ingves reviderade ner ränteprognosen

Läs hela


2018-12-20

Nu blir bolånen dyrare

Ingves höjer styrränta

Läs hela


2018-12-12

Bolåneuppstickaren hade bäst snittränta, igen!

Landshypotek släpper inte greppet som prisledande på bolånemarknaden

Läs hela


2018-12-10

Nischbankerna har högst kundnöjdhet, men storbankerna börjar utmana

Låneförmedlare, digitala tjänster och personlig kontakt är saker kunderna uppskattar

Läs hela2018-11-27

Bolånetakten mattas av

…och bolåneräntan minskar

Läs hela


2018-11-27

Ny bolåneaktör redo att utmana

Alma Bolåns tillstånd klart

Läs hela


2018-11-23

Ännu en räntesänkning

Fler följer efter, nu sänker även Länsförsäkringar sina bolån

Läs hela


2018-11-20

Grattis, idag sänker Stabelo boräntan till 1,09%

Nu flyttar bolåneutmanaren fram positionerna ännu ett steg

Läs hela


2018-11-13

Nordea sänker boräntorna

Banken sänker innan Riksbanken väntas höja

Läs hela


2018-11-09

Bolåneutmanaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek hade återigen den billigaste boräntan under oktober

Läs hela


2018-11-08

Har du nyligen lyckats pruta ner dina bolån? Se hit!

Comboloan söker kontakt med en person eller ett hushåll som lyckats pruta ner bolånen på sistone

Läs hela


Bolånemarginal_fi_20181106.png
2018-11-06

Bankernas marginal på bolån minskade under 3e kvartalet

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Läs hela