Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

I veckan har Stefan Ingves delgivit finansutskottet Riksbankens bild av bland annat bolåneräntans utveckling framöver. 

Ingves menade i utfrågningen att om Riksbanken får rätt i sina prognoser, då kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas. Enligt Riksbankens räntebana, kommer man att höja reporäntan med cirka 0,5% per år de kommande åren, vilket t.ex. ger en reporänta på drygt 1% år 2021. 

Kommentar:

Det är ingen skräll att Ingves & Co förutspår en uppåtgående trend för bolånen. När protokollet från föregående penningpolitiska möte (oktober) hos Riksbanken publicerades kunde man utläsa just det som Ingves redovisade för finansutskottet denna veckan. 

Men, kommer vi verkligen att få dubbla boräntor 2021? 

Nja... kanske!

Om Riksbankens räntebana slår in, ja då är det möjligt. Men det är långt ifrån säkert att det blir så. Många experter menar att läget i världsekonomin är sådant att räntehöjningar från t.ex. Europeiska Centralbanken kommer att dröja och då blir det svårt för Riksbanken att föra en annan politik, eftersom Sverige är ett litet och exportberoende land.

Andra menar att det skulle påverka konsumtionen för mycket negativt att höja reporäntan för snabbt, varför en del experter tror att det kommer ta längre tid att få upp räntan än vad Riksbankens räntebana visar.

En annan aspekt som kan verka i positiv riktning för bolånetagare är det faktum att konkurrensen på bolånemarknaden ökar. Ökad konkurrens har troligtvis påverkat att bankernas räntemarginal minskat, vilket i förlängningen kan betyda att trots förväntade höjningar från Riksbanken, så slår i bästa fall inte höjningarna igenom fullt ut på bolåneräntorna. 

Dela


2019-04-09

Nischbanken billigast snittränta

Landshypotek har greppet om snitträntan på bolånemarknaden

Läs hela


2019-04-02

Landshypotek sänker boräntan

Landshypotek fortsätter utmana storbankerna

Läs hela


2019-04-02

Samla dyra lån och sänk din månadskostnad

Comboloans förmedlingstjänst kan hjälpa dig

Läs hela


2019-04-02

Bästa bolåneförhandlarna i Mars 2019 fick 1,09% hos 2 nischbanker

Mars månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos två nischbanker som det var mest fördelaktigt att förhandla med under månaden. De 20% bästa förhandlarna fick 1,09% med 3 månaders bindningstid.

Läs hela


2019-03-27

Det skärpta amorteringskravet biter

Finansinspektionen är nöjd med effekten

Läs hela


2019-03-21

Fed skruvar ner räntebanan

Men räntenivån kvarstår på 2,25%-2,50%

Läs hela


2019-03-11

2 ”Hypotek” hade bästa snitträntan under februari.

Uppstickare fortsätter utmana på bolånemarknaden

Läs hela


2019-03-06

Bästa förhandlarna av bolån i februari fick 0,99%

I februari var det en storbank som var kunde erbjuda lägst ränta på bolån

Läs hela


2019-03-05

Sparande utan ränta?

Nischbanker erbjuder lite sparränta

Läs hela


2019-03-05

Hushållens lånetakt minskar

Dämpad tillväxt på hushållens lån

Läs hela2019-02-26

Ny uppstickare på bolånemarknaden

Hemma Bolån nytt bostadskreditinstitut

Läs hela


2019-02-26

Otroheten mot storbankerna ökar

Swedbankkunder vill byta bank

Läs hela


msn_bilder_15(4).jpg
2019-02-20

Hur ska man tänka kring bolån?

Comboloan återger några tips som Günther Mårder, VD Företagarna delgav i en intervju med P4 extra nyligen.

Läs hela


2019-02-14

Reporäntan lämnas kvar på -0,25%

Höjning i höst ligger fast enligt Riksbanken

Läs hela


2019-02-04

Bästa förhandlarna i januari fick 1,08%

Det går fortfarande att förhandla till sig bra bolåneränta

Läs hela


2019-01-22

Bankerna tävlar om lägsta bundna ränta

Någon som undrar varför?

Läs hela


2019-01-14

Snittränta på bolån billigast hos uppstickarna

Bankernas snitträntor för december visar att uppstickarna konkurrerar med pris för att ta marknadsandelar

Läs hela


2019-01-10

Därför ska du bli medlem på Comboloan idag!

Comboloan fyller 19 år och 2019 kommer bli ett spännande år för DIG!

Läs hela


2019-01-10

Klassisk ”följa John” på bolånemarknaden

Nu är det räntehöjningar på löpande band

Läs hela