Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55% 

Under det 3e kvartalet sjönk räntan på nya bolån. Bankernas listräntor var i praktiken oförändrade medan de faktiska utlåningsräntorna sjönk med 2 punkter enligt Finansinspektionens (FI) rapport ”Bankernas marginal på bolån” som ges ut kvartalsvis. 

Rapporten visar att bankernas finansieringskostnad för bolån var i princip oförändrad under 3e kvartalet, vilket innebär att den lägre marginalen beror på att utlåningsräntorna sjönk.  

Bankernas marginal på bolån är historiskt höga. Siffrorna ska dock ses i ljuset av att även bankernas kapitalkostnad har ökat efter införandet av till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25% och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. FI räknar med att införandet av dessa regleringar motsvarar 40–50 punkter på utlåningsräntan. 

FI konstaterar alltså att man inte rakt av kan jämföra mot tidigare nivåer och att en del av den ökade marginalen också är en direkt ökad kostnad för banken. Men FI menar ändå att den höga marginalen på bolån visar att det finns ett fortsatt förhandlingsutrymme för bolånetagare. FI uppmanar bolånetagare att aktivt förhandla sina bolån och menar att om fler var villig att byta bank för ett bättre bolån så skulle sannolikt bolåneräntorna fall. 

Hela rapporten ”Bankernas marginal på bolån” hittar ni här! 

Dela


2018-11-09

Bolåneutmanaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek hade återigen den billigaste boräntan under oktober

Läs hela


2018-11-09

Dubbelt så dyra bolån 2021?

Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

Läs hela


2018-11-08

Har du nyligen lyckats pruta ner dina bolån? Se hit!

Comboloan söker kontakt med en person eller ett hushåll som lyckats pruta ner bolånen på sistone

Läs hela


2018-11-06

De bästa förhandlarna i oktober fanns hos Nordea och Skandiabanken

Men svagt tryck uppåt för bolåneräntorna

Läs hela


2018-10-24

Riksbanken kanske höjer reporäntan redan i december

Ingves rör inte på reporäntan ännu

Läs hela


2018-10-23

Bolånen snart dyrare

Marknadsräntorna stiger och snart höjer Ingves

Läs hela


2018-10-17

Stabelo justerar bolåneräntan

Uppstickaren både sänker och höjer räntan

Läs hela


2018-10-17

Marknadsaktörer tror på räntehöjning i december

Spekulationerna igång inför riksbankens oktobermötet

Läs hela


2018-10-10

Bolåneuppstickaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek billigaste boräntan igen, besfäster rollen som prisledande på bolån

Läs hela


2018-10-08

Hushållen tror på lägre bopriser

Uppåtgående trenden bruten

Läs hela


2018-10-04

Bankernas kundnöjdhet vänder upp från botten

Men fortsatt är kundnöjdheten för bankerna som bransch relativ låg

Läs hela


2018-10-04

Bästa förhandlarna hos Landshypotek under september

Nischbankerna tar plats i framsätet

Läs hela


2018-09-27

Snart blir bolånen dyrare

Riksbanken har utlovat höjning

Läs hela


2018-09-25

Ny rapport "Bolånemarknaden i Sverige"

Byggandet ökar, men bostadspriserna och utlåningstakten mattas av

Läs hela


2018-09-25

Collector utmanar med bolån

Uppstickaren satsar på digitalt bolån

Läs hela


2018-09-21

Även Swedbank lanserar grönt bolån

Fortsatt på modet med hållbarhet inom bolånebranschen

Läs hela


2018-09-12

Uppstickaren billigaste snitträntan för bolån igen

Landshypotek sätter tonen på bolånemarknaden

Läs hela


2018-09-12

Gröna bolån på modet

Nu lanserar Nordea rabatt för gröna bolån

Läs hela


2018-09-06

Reporäntan som väntat oförändrad på -0,50%

Prognosen indikerar låg ränta under lång tid framöver

Läs hela