Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55% 

Under det 3e kvartalet sjönk räntan på nya bolån. Bankernas listräntor var i praktiken oförändrade medan de faktiska utlåningsräntorna sjönk med 2 punkter enligt Finansinspektionens (FI) rapport ”Bankernas marginal på bolån” som ges ut kvartalsvis. 

Rapporten visar att bankernas finansieringskostnad för bolån var i princip oförändrad under 3e kvartalet, vilket innebär att den lägre marginalen beror på att utlåningsräntorna sjönk.  

Bankernas marginal på bolån är historiskt höga. Siffrorna ska dock ses i ljuset av att även bankernas kapitalkostnad har ökat efter införandet av till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25% och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. FI räknar med att införandet av dessa regleringar motsvarar 40–50 punkter på utlåningsräntan. 

FI konstaterar alltså att man inte rakt av kan jämföra mot tidigare nivåer och att en del av den ökade marginalen också är en direkt ökad kostnad för banken. Men FI menar ändå att den höga marginalen på bolån visar att det finns ett fortsatt förhandlingsutrymme för bolånetagare. FI uppmanar bolånetagare att aktivt förhandla sina bolån och menar att om fler var villig att byta bank för ett bättre bolån så skulle sannolikt bolåneräntorna fall. 

Hela rapporten ”Bankernas marginal på bolån” hittar ni här! 

Dela


2019-01-14

Snittränta på bolån billigast hos uppstickarna

Bankernas snitträntor för december visar att uppstickarna konkurrerar med pris för att ta marknadsandelar

Läs hela


2019-01-10

Därför ska du bli medlem på Comboloan idag!

Comboloan fyller 19 år och 2019 kommer bli ett spännande år för DIG!

Läs hela


2019-01-10

Klassisk ”följa John” på bolånemarknaden

Nu är det räntehöjningar på löpande band

Läs hela


2019-01-09

Reporäntan -0,25% från och med idag

Riksbankens räntehöjning implementerad

Läs hela


2019-01-04

Bästa förhandlarna i december 2018 fick 1,08%

December månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en bolåneutmanare som det var mest fördelaktigt att förhandla under månaden.

Läs hela


2018-12-21

Nu höjer bolånebanken räntorna

Följer de andra bankerna efter?

Läs hela


2018-12-20

Riksbanken höll sitt löfte

Men Ingves reviderade ner ränteprognosen

Läs hela


2018-12-20

Nu blir bolånen dyrare

Ingves höjer styrränta

Läs hela


2018-12-12

Bolåneuppstickaren hade bäst snittränta, igen!

Landshypotek släpper inte greppet som prisledande på bolånemarknaden

Läs hela


2018-12-10

Nischbankerna har högst kundnöjdhet, men storbankerna börjar utmana

Låneförmedlare, digitala tjänster och personlig kontakt är saker kunderna uppskattar

Läs hela2018-11-27

Bolånetakten mattas av

…och bolåneräntan minskar

Läs hela


2018-11-27

Ny bolåneaktör redo att utmana

Alma Bolåns tillstånd klart

Läs hela


2018-11-23

Ännu en räntesänkning

Fler följer efter, nu sänker även Länsförsäkringar sina bolån

Läs hela


2018-11-20

Grattis, idag sänker Stabelo boräntan till 1,09%

Nu flyttar bolåneutmanaren fram positionerna ännu ett steg

Läs hela


2018-11-13

Nordea sänker boräntorna

Banken sänker innan Riksbanken väntas höja

Läs hela


2018-11-09

Bolåneutmanaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek hade återigen den billigaste boräntan under oktober

Läs hela


2018-11-09

Dubbelt så dyra bolån 2021?

Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

Läs hela


2018-11-08

Har du nyligen lyckats pruta ner dina bolån? Se hit!

Comboloan söker kontakt med en person eller ett hushåll som lyckats pruta ner bolånen på sistone

Läs hela