Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55% 

Under det 3e kvartalet sjönk räntan på nya bolån. Bankernas listräntor var i praktiken oförändrade medan de faktiska utlåningsräntorna sjönk med 2 punkter enligt Finansinspektionens (FI) rapport ”Bankernas marginal på bolån” som ges ut kvartalsvis. 

Rapporten visar att bankernas finansieringskostnad för bolån var i princip oförändrad under 3e kvartalet, vilket innebär att den lägre marginalen beror på att utlåningsräntorna sjönk.  

Bankernas marginal på bolån är historiskt höga. Siffrorna ska dock ses i ljuset av att även bankernas kapitalkostnad har ökat efter införandet av till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25% och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. FI räknar med att införandet av dessa regleringar motsvarar 40–50 punkter på utlåningsräntan. 

FI konstaterar alltså att man inte rakt av kan jämföra mot tidigare nivåer och att en del av den ökade marginalen också är en direkt ökad kostnad för banken. Men FI menar ändå att den höga marginalen på bolån visar att det finns ett fortsatt förhandlingsutrymme för bolånetagare. FI uppmanar bolånetagare att aktivt förhandla sina bolån och menar att om fler var villig att byta bank för ett bättre bolån så skulle sannolikt bolåneräntorna fall. 

Hela rapporten ”Bankernas marginal på bolån” hittar ni här! 

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela