Marknadsräntorna stiger och snart höjer Ingves

Bolåneräntorna har under de 10 senaste åren varit historiskt låga. I snart 4 år har vi upplevt negativ reporänta, något expertkåren kallar för ett gigantiskt experiment och det går ännu inte att veta de långsiktiga effekterna. En risk är att hushållen belånar sig för mycket när räntorna är låga och sedan får problem när räntorna normaliseras igen. 

Nu verkar det som att vi närmar oss den tidpunkt när bolåneräntorna har bottnat ur. Ja, egentligen kan man tycka att så redan vore fallet. Bostadsobligationer med 3-5 års löptid har dubblats sedan i somras och den svenska 10-årsräntan har också stigit ordentligt sedan i somras. Allt annat lika borde detta även ha påverkat bolåneräntorna, men det har det inte. Utan tvärtom, som man kan utläsa ur Comboloans senaste bolånebarometer, så har det snarare varit ett tryck nedåt på boräntorna. Varför? Förmodligen påverkar de nya aktörerna konkurrensen och därmed även bolåneräntorna på ett positivt sätt och storbankerna vill därmed inte tappa ytterliggare kunder genom att vara först ut med att höja. 

Men, det ofrånkomliga närmar sig alltså med stormsteg. Riksbanken har varit tydliga med att en höjning kommer antingen i december 2018 eller vid februarimötet 2019. Även nya aktörer som konkurrerar med lägre räntor kommer att vara tvungna att höja när reporäntan justeras uppåt. 

Bäst koll på boräntan har de som besöker Comboloans räntetabell regelbundet, där hittar ni listräntor, snitträntor och även Comboloans förhandlade räntor. Räntetabellen här! 

Dela


Idag 11:08

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela