Uppåtgående trenden bruten

SEB:s boprisindikator visar att förväntningarna på bostadspriserna framöver inte fortsätter att stiga såsom varit fallet under det senaste året. 

Under september sjönk de totala förväntningarna med 11 enheter jämfört med föregående månad. Hushållen som i SEB:s boprisindikator varje månad blir tillfrågade vad dom tror om priserna på bostadsmarknaden under det kommande året, så svarade 48% att man tror på stigande priser. Det är en minskning med 4% jämfört med förra månaden och andelen hushåll som tror på fallande priser ökade med 3% från 23 till 26%. Hushåll som tror på oförändrade priser är 19%, 1% mindre än föregående månad.

SEB:s Boprisindikator defineras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger på 22, vilket är 11 enheter lägre än förra månaden, vilket indikerar ett tydligt trendbrott.

Hushållens inställning har troligen påverkats av fortsatta rapporter om svårsålda bostäder, i synnerhet nyproduktion. Det är för tidigt att säga om det här är ett trendskifte nedåt eller om den långsiktigt uppåtgående trenden fortsätter, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar i pressmeddelandet.

Noterbart är också att hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på 0,12% vilket är lite lägre än förra månaden. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 6%. 

SEB: boprisindikator hittar man här!

Dela


2018-10-17

Stabelo justerar bolåneräntan

Uppstickaren både sänker och höjer räntan

Läs hela


2018-10-17

Marknadsaktörer tror på räntehöjning i december

Spekulationerna igång inför riksbankens oktobermötet

Läs hela


2018-10-10

Bolåneuppstickaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek billigaste boräntan igen, besfäster rollen som prisledande på bolån

Läs hela


2018-10-04

Bankernas kundnöjdhet vänder upp från botten

Men fortsatt är kundnöjdheten för bankerna som bransch relativ låg

Läs hela


2018-10-04

Bästa förhandlarna hos Landshypotek under september

Nischbankerna tar plats i framsätet

Läs hela


2018-09-27

Snart blir bolånen dyrare

Riksbanken har utlovat höjning

Läs hela


2018-09-25

Ny rapport "Bolånemarknaden i Sverige"

Byggandet ökar, men bostadspriserna och utlåningstakten mattas av

Läs hela


2018-09-25

Collector utmanar med bolån

Uppstickaren satsar på digitalt bolån

Läs hela


2018-09-21

Även Swedbank lanserar grönt bolån

Fortsatt på modet med hållbarhet inom bolånebranschen

Läs hela


2018-09-12

Uppstickaren billigaste snitträntan för bolån igen

Landshypotek sätter tonen på bolånemarknaden

Läs hela


2018-09-12

Gröna bolån på modet

Nu lanserar Nordea rabatt för gröna bolån

Läs hela


2018-09-06

Reporäntan som väntat oförändrad på -0,50%

Prognosen indikerar låg ränta under lång tid framöver

Läs hela


2018-09-04

Förvänta er ingen höjning från Riksbanken på torsdag

...men räkna med en första höjning innan jul

Läs hela


2018-09-03

Bästa förhandlarna i Augusti 2018 fick 1,06% hos SBAB

SBAB erbjöd lägst ränta för 3e månaden i rad

Läs hela


2018-08-31

Dubbla avgiften som tär på din pension

Se enkelt om du är drabbad

Läs hela


2018-08-31

Hushållen amorterar istället för att spara

Nya amorteringskrav fördelar om hushållens sparande

Läs hela


2018-08-27

Bolånens tillväxttakt minskar

...och det är nedåttryck även på bolåneräntan

Läs hela


2018-08-21

Så sänker du bolånekostnaden!

4 tips som sänker din totala lånekostnad

Läs hela


2018-08-20

Bankernas bolånemarginal under press!

Påverkar uppstickarna på riktigt, eller är det bara ett hack i kurvan?

Läs hela