Men fortsatt är kundnöjdheten för bankerna som bransch relativ låg

Efter 7 års nedgång visar 2018 års resultat av Svenskt Kvalitetsindex mätning av de svenska bankerna att man lämnat bottenbetygen från föregående år. Kundernas förtroende verkar vara på uppåtgående, men det är fortfarande från låga nivåer för branschen som helhet. Nu ligger den samlande kundnöjdheten på 65,0 jämfört med förra året som låg på 62,7. 

Länsförsäkringar Bank har högst kundnöjdhet hos privatkunder, följt av Handelsbanken och Sparbankerna. I botten återfinns Nordea, som även låg sist förra året, men trenden är uppåt för Nordea som tar steg i rätt riktning.  

Trenden att man kunder inte byter bank utan lägger till en bank har förstärkts under året. Mer än 50% av kunderna har minst 1 ytterligare bank, utöver den med sin huvudbank. Av bankernas nya kunder blir 70% kunder delkunder och behåller även sin ursprungliga bank.

”Här tycker vi att vi ser ett visst trendbrott, säger Kristine Nordström, projektledare för bank- och finansmätningarna på Svenskt Kvalitetsindex. Kunder med bara en bankrelation är mer nöjda än de med flera banker, men nu ökar kundnöjdheten bland kunder med flera banker. Det tyder på att bankerna börjar hitta produkt- och serviceerbjudanden som också attraherar kunder som har många bankrelationer”

Fakta: Kundnöjdhet privatkunder:

Länsförsäkringar 76,1

Handelsbanken 72,3

Sparbankerna 72,2

Skandia 70,7

Icabanken 70,1

Danske Bank 67,5

SEB 65,7

Swedbank 59,5

Nordea 58,5

 

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter nöjdhet bland kunder på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. Enkäten som ligger till grund för rapporten omfattar 4 432 privatkundsintervjuer, genomförda 7 augusti–12 september.

Rapporten från Svenskt kvalitetsindex hittar ni här! 

 

Dela


2018-10-17

Stabelo justerar bolåneräntan

Uppstickaren både sänker och höjer räntan

Läs hela


2018-10-17

Marknadsaktörer tror på räntehöjning i december

Spekulationerna igång inför riksbankens oktobermötet

Läs hela


2018-10-10

Bolåneuppstickaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek billigaste boräntan igen, besfäster rollen som prisledande på bolån

Läs hela


2018-10-08

Hushållen tror på lägre bopriser

Uppåtgående trenden bruten

Läs hela


2018-10-04

Bästa förhandlarna hos Landshypotek under september

Nischbankerna tar plats i framsätet

Läs hela


2018-09-27

Snart blir bolånen dyrare

Riksbanken har utlovat höjning

Läs hela


2018-09-25

Ny rapport "Bolånemarknaden i Sverige"

Byggandet ökar, men bostadspriserna och utlåningstakten mattas av

Läs hela


2018-09-25

Collector utmanar med bolån

Uppstickaren satsar på digitalt bolån

Läs hela


2018-09-21

Även Swedbank lanserar grönt bolån

Fortsatt på modet med hållbarhet inom bolånebranschen

Läs hela


2018-09-12

Uppstickaren billigaste snitträntan för bolån igen

Landshypotek sätter tonen på bolånemarknaden

Läs hela


2018-09-12

Gröna bolån på modet

Nu lanserar Nordea rabatt för gröna bolån

Läs hela


2018-09-06

Reporäntan som väntat oförändrad på -0,50%

Prognosen indikerar låg ränta under lång tid framöver

Läs hela


2018-09-04

Förvänta er ingen höjning från Riksbanken på torsdag

...men räkna med en första höjning innan jul

Läs hela


2018-09-03

Bästa förhandlarna i Augusti 2018 fick 1,06% hos SBAB

SBAB erbjöd lägst ränta för 3e månaden i rad

Läs hela


2018-08-31

Dubbla avgiften som tär på din pension

Se enkelt om du är drabbad

Läs hela


2018-08-31

Hushållen amorterar istället för att spara

Nya amorteringskrav fördelar om hushållens sparande

Läs hela


2018-08-27

Bolånens tillväxttakt minskar

...och det är nedåttryck även på bolåneräntan

Läs hela


2018-08-21

Så sänker du bolånekostnaden!

4 tips som sänker din totala lånekostnad

Läs hela


2018-08-20

Bankernas bolånemarginal under press!

Påverkar uppstickarna på riktigt, eller är det bara ett hack i kurvan?

Läs hela