Men fortsatt är kundnöjdheten för bankerna som bransch relativ låg

Efter 7 års nedgång visar 2018 års resultat av Svenskt Kvalitetsindex mätning av de svenska bankerna att man lämnat bottenbetygen från föregående år. Kundernas förtroende verkar vara på uppåtgående, men det är fortfarande från låga nivåer för branschen som helhet. Nu ligger den samlande kundnöjdheten på 65,0 jämfört med förra året som låg på 62,7. 

Länsförsäkringar Bank har högst kundnöjdhet hos privatkunder, följt av Handelsbanken och Sparbankerna. I botten återfinns Nordea, som även låg sist förra året, men trenden är uppåt för Nordea som tar steg i rätt riktning.  

Trenden att man kunder inte byter bank utan lägger till en bank har förstärkts under året. Mer än 50% av kunderna har minst 1 ytterligare bank, utöver den med sin huvudbank. Av bankernas nya kunder blir 70% kunder delkunder och behåller även sin ursprungliga bank.

”Här tycker vi att vi ser ett visst trendbrott, säger Kristine Nordström, projektledare för bank- och finansmätningarna på Svenskt Kvalitetsindex. Kunder med bara en bankrelation är mer nöjda än de med flera banker, men nu ökar kundnöjdheten bland kunder med flera banker. Det tyder på att bankerna börjar hitta produkt- och serviceerbjudanden som också attraherar kunder som har många bankrelationer”

Fakta: Kundnöjdhet privatkunder:

Länsförsäkringar 76,1

Handelsbanken 72,3

Sparbankerna 72,2

Skandia 70,7

Icabanken 70,1

Danske Bank 67,5

SEB 65,7

Swedbank 59,5

Nordea 58,5

 

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter nöjdhet bland kunder på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. Enkäten som ligger till grund för rapporten omfattar 4 432 privatkundsintervjuer, genomförda 7 augusti–12 september.

Rapporten från Svenskt kvalitetsindex hittar ni här! 

 

Dela


2019-01-14

Snittränta på bolån billigast hos uppstickarna

Bankernas snitträntor för december visar att uppstickarna konkurrerar med pris för att ta marknadsandelar

Läs hela


2019-01-10

Därför ska du bli medlem på Comboloan idag!

Comboloan fyller 19 år och 2019 kommer bli ett spännande år för DIG!

Läs hela


2019-01-10

Klassisk ”följa John” på bolånemarknaden

Nu är det räntehöjningar på löpande band

Läs hela


2019-01-09

Reporäntan -0,25% från och med idag

Riksbankens räntehöjning implementerad

Läs hela


2019-01-04

Bästa förhandlarna i december 2018 fick 1,08%

December månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en bolåneutmanare som det var mest fördelaktigt att förhandla under månaden.

Läs hela


2018-12-21

Nu höjer bolånebanken räntorna

Följer de andra bankerna efter?

Läs hela


2018-12-20

Riksbanken höll sitt löfte

Men Ingves reviderade ner ränteprognosen

Läs hela


2018-12-20

Nu blir bolånen dyrare

Ingves höjer styrränta

Läs hela


2018-12-12

Bolåneuppstickaren hade bäst snittränta, igen!

Landshypotek släpper inte greppet som prisledande på bolånemarknaden

Läs hela


2018-12-10

Nischbankerna har högst kundnöjdhet, men storbankerna börjar utmana

Låneförmedlare, digitala tjänster och personlig kontakt är saker kunderna uppskattar

Läs hela2018-11-27

Bolånetakten mattas av

…och bolåneräntan minskar

Läs hela


2018-11-27

Ny bolåneaktör redo att utmana

Alma Bolåns tillstånd klart

Läs hela


2018-11-23

Ännu en räntesänkning

Fler följer efter, nu sänker även Länsförsäkringar sina bolån

Läs hela


2018-11-20

Grattis, idag sänker Stabelo boräntan till 1,09%

Nu flyttar bolåneutmanaren fram positionerna ännu ett steg

Läs hela


2018-11-13

Nordea sänker boräntorna

Banken sänker innan Riksbanken väntas höja

Läs hela


2018-11-09

Bolåneutmanaren billigaste snitträntan igen

Landshypotek hade återigen den billigaste boräntan under oktober

Läs hela


2018-11-09

Dubbelt så dyra bolån 2021?

Stefan Ingves förutspår kraftigt höjda bolån

Läs hela


2018-11-08

Har du nyligen lyckats pruta ner dina bolån? Se hit!

Comboloan söker kontakt med en person eller ett hushåll som lyckats pruta ner bolånen på sistone

Läs hela


Bolånemarginal_fi_20181106.png
2018-11-06

Bankernas marginal på bolån minskade under 3e kvartalet

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Läs hela