Riksbanken har utlovat höjning

Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen har under hela 2018 sagt att en räntehöjning ligger inom räckhåll under 2018. Länge var prognosen inställd på en höjning efter sommaren, men precis som den rekordvarma sommaren gladde oss svenskar, så skämde Ingves bort alla bolånetagare med ännu några månader av rekordlåga räntor. Men allting har sitt slut som det brukar heta och nu är i stort sett alla experter eniga, Riksbanken kommer höja reporäntan med 25 punkter antingen i december eller i februari. Det blir då den första höjningen sedan 2011. 

Med höjd reporänta följer också höjda bolåneräntor. Den rörliga bolåneräntan, dvs 3-månadersräntan är den löptid som har starkast direkt koppling till reporäntan och det är väl ingen vild gissning att det är den kortaste bindningstiden som berörs mest i direkt anslutning till beskedet. Å andra sidan kan man kanske mer läsa av framtida förväntningar och var den rörliga räntan kan befinna sig om 1 eller 2 år genom att kika just på de längre bindningstiderna. 

Men trots att de flesta experter är eniga om att en första höjning från Riksbanken är nära förestående, så är experterna lika överens om att vi kommer fortsätta ha låga räntor under lång tid framöver. Tittar man t.ex. på bankernas bolån med 5 års bindningstid så ligger de enligt Comboloans räntetabell (här!) någonstans mellan 2,25 – 2,45%. Och då ska man komma ihåg att det alltså är de bundna räntorna, har man de ekonomiska förutsättningarna, och vågar behålla rörliga lån, kommer förmodligen räntan inte vara över 2% om 5 år, givet att man får spekulera lite i kombination med en snabb prognosavläsning. 

Är det då läge att binda bolånen? Alltså, försäkringen som det ju faktiskt handlar om, dvs premien för att binda, den är ju såklart lockande på dessa nivåer, ingen kan hävda något annat. Men, med det sagt så ligger det nog mycket av ett historiskt perspektiv i den hållningen, för det finns inget som pekar på att en bunden ränta kommer vara mer fördelaktig än en rörlig. Fakta är att historiskt sett har man tjänat på att ha rörligt och det finns ingen anledning att tro att det skulle ändras.

Med andra ord, har du utrymme, håll dig kall, låtsas att räntan är 4%, lägg överskottet på ett buffertkonto och spara och gör så småningom något kul för pengarna istället för att lägga dem på en försäkring i form av bunden ränta. 

 

Dela


Idag 11:08

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela