Nya amorteringskrav fördelar om hushållens sparande

Enligt rapporten Sparbarometern från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Finansinspektionen (FI) var hushållssparandet lägre under 2a kvartalet 2018 än motsvarande kvartal 2017. Nysparandet minus skuldökningen, var 49 miljarder kronor vilket är 8 miljarder lägre än 2a kvartalet 2017. 

Samtidigt hushållens årliga låneökningstakt var 6,0%, vilket är en minskning med knappt 0,6% jämfört med 1a kvartalet 2018. Enligt rapporten får man gå tillbaka till början på 2015 för att hitta motsvarande nivå på den årliga låneökningstakten. Trots att låneökningstaketen minskade, så ökade den faktiska utlåningen till hushåll med 61 miljarder kronor under det 2a kvartalet. Hushållens lån utgörs, till nästan 80%, av bolån.

Trenderna att låneökningstakten minskar och att hushållssparande blir lägre har sannolikt en stark koppling till amorteringskravet som infördes i juni 2016 samt det stärkta amorteringskravet som infördes i mars 2018. Amortering är ju också en form av sparande så man tolka statistiken som att hushållens sparande delvis har skiftat till att fler antingen väljer eller självmant amorterar istället för att spara. 

Har man utrymme att spara trots att man ökat sin amortering är det såklart fortsatt bra långsiktigt. Nu, har ju sparräntorna på många håll varit nära noll eller väldigt låga, vad det gäller den typen av sparande hur incitamenten från hushållen också varit låga. Men, vill man hitta sparkonton som ger lite grand kan jämföra sparkonton här! 

Sparbarometern hittar ni här!

 

Dela


Idag 11:08

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela