Nya amorteringskrav fördelar om hushållens sparande

Enligt rapporten Sparbarometern från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Finansinspektionen (FI) var hushållssparandet lägre under 2a kvartalet 2018 än motsvarande kvartal 2017. Nysparandet minus skuldökningen, var 49 miljarder kronor vilket är 8 miljarder lägre än 2a kvartalet 2017. 

Samtidigt hushållens årliga låneökningstakt var 6,0%, vilket är en minskning med knappt 0,6% jämfört med 1a kvartalet 2018. Enligt rapporten får man gå tillbaka till början på 2015 för att hitta motsvarande nivå på den årliga låneökningstakten. Trots att låneökningstaketen minskade, så ökade den faktiska utlåningen till hushåll med 61 miljarder kronor under det 2a kvartalet. Hushållens lån utgörs, till nästan 80%, av bolån.

Trenderna att låneökningstakten minskar och att hushållssparande blir lägre har sannolikt en stark koppling till amorteringskravet som infördes i juni 2016 samt det stärkta amorteringskravet som infördes i mars 2018. Amortering är ju också en form av sparande så man tolka statistiken som att hushållens sparande delvis har skiftat till att fler antingen väljer eller självmant amorterar istället för att spara. 

Har man utrymme att spara trots att man ökat sin amortering är det såklart fortsatt bra långsiktigt. Nu, har ju sparräntorna på många håll varit nära noll eller väldigt låga, vad det gäller den typen av sparande hur incitamenten från hushållen också varit låga. Men, vill man hitta sparkonton som ger lite grand kan jämföra sparkonton här! 

Sparbarometern hittar ni här!

 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela