4 tips som sänker din totala lånekostnad

Bolånekunderna har fortfarande sina bolån hos storbankerna, men ni takt med att fler långivare dyker upp och att flera 

nischaktörer visar att de vill ta marknadsandelar, finns nu alla möjligheter att sänka sin bolånekostnad.

Jämförelsetjänsten Comboloan har sammanställt 4 tips:

1. Jämför villkoren hos flera låneinstitut/banker när du vill lägga om lånen. Större lånebelopp och bra ekonomi bör ge bättre rabatt.

2. Håll koll på avtalstiden, den ränterabatt som en gång förhandldes fram gäller oftast 1 år. Detta gäller även den rörliga räntan. Se till att ni bevakar när rabatten går ut så att den inte plötsligt försvinner.

3. Välj rätt bindninstid. Ofta utgår man från att tremånadersräntan är den lägsta och mest fördelaktig, men en del banker erbjuder ibland lika låga räntor med längre bindningstider. Historiskt har det visat sig att det ofta visar sig att kunder med bundna räntor i slutändan betalar lite mer, men beroende på situation kan en bunden ränta kännas bra för den som inte orkar vara aktiv och vill ha en försäkring mot snabba ränteuppgångar. Tänk dock på att om du binder ditt bolån (eller delar av lånet) så minskar ditt förhandlingsutrymme gentemot banken och skulle du vara tvungen att lösa lånen i förtid så utgår ränteskillnadsersättning. 

4. Ta hjälp av andra kunders rabatter. Vi rekommenderar att gå in på Comboloan som erbjuder verktyg, jämförelser och nyttiga funktioner för medlemmar. Bl.a funktionen förhandlade räntor som går att bryta ner per bank och på till ditt eget aktuella postnummer är populär.

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela