Ökad konkurrens och transparens är modellen

I valtider duggar de politiska utspelen tätt, och självklart är allt som berör bostadsmarknaden som alltid heta valfrågor. Nu senast kom Vänsterpartiets partiledare, Jonas Sjöstedt, med ett lagstadgande förslag för att minska bankernas vinster på bolån till fördel för bolånetagarna.

Sjöstedt menar att bolåneinstituten tydligare skulle koppla sina bolån till Stibor. (Stibor är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som banker i Sverige är villiga att låna ut pengar till varandra för under en viss löptid). Vänsterpartiets partiledare refererar till att ett sådant system finns i Finland där han menar att bolåneräntorna är klart lägre och kan då tex Nordea ebjuda denna typ av lån i Finland så borde samma bank kunna göra det även i Sverige. 

Förslaget i sig är inget nytt och att kunna koppla sitt bolån till Stibor istället för en oförklarlig listränta är något som tex medlemmarna på Comboloan diskuterat livligt på forumet under många år, (se länk till forumet här). Att kunna ha en fastare parameter att koppla sin ränterabatt mot är positivt och det ökar transparensen och försvårar för banken att höja marginalen utan förklaring. 

Att bankerna tjänar mycket på bolånen är inte något nytt och att konkurrensen har varit eftersatt är vid det här laget väl dokumenterat. Men, att lagstadga fram låga räntor är fel väg. Dessutom är timingen märklig när markanden just nu, 2018, äntligen på egen hand verkar självreglera just detta. Under 2017 stod uppstickare och nischaktörer på bolånemarknaden för 50% av nyutlåningen och under det senaste året har nya bolåneinstitut som Stabelo och Hypoteket börjat utmana. 

Att lyfta allmänhetens kunskap om tex Stibor och att kunna koppla sin rabatt mot en sådan ränta är såklart positivt, men nej, mer reglering behövs inte.

Comboloan förespråkar som alltid bättre transparens och ökad konkurrens! 

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela