Stefan Ingves vill lagstifta, men det är inte populärt

Stefan Ingves är orolig för att hushållen blir sårbara då många väljer rörliga bolån istället för bundna. Men Ingves förslag har få anhängare bland bolånetagarna och han får inte heller något stöd från de politiska partierna. Trenden är också ihållande, bolånetagarna föredrar rörligt, enligt Comboloans bolånebarometer från maj, så framgår det att 87% av medlemmarna valde rörligt (3-månaders bindning) och 13% bundet.

Frågan är i grunden inte helt enkel ur ett konsumentperspektiv, då en bunden ränta kan tolkas som en försäkring och många kan känna att det är skönt att veta vad man ska betala under en längre tid. Men, frågan kompliceras då det utifrån bolånetagaren, med gällande regler för ränteskillnadsersättning, är klart ofördelaktigt och kostsamt att byta bank om man har bundna bolån. 

Ränteskillnadsersättningen skapar en inlåsningseffekt och många bolånetagare tycker därför att det är skönare med rörliga bolån (3-månaders bindning). En kund som binder sin ränta idag, ger samtidigt i praktiken upp sin möjlighet att förhandla, då ränteskillnadsersättningen gör att bolånetagaren sitter fast. 

Under de senaste 20 åren är det enbart om man haft tur, eller möjligtvis om man besitter extraordinär kompetens inom området, som det gått att härleda att en bunden bolåneränta varit mer fördelaktig än det rörliga alternativet. 

Nej, avstå från att binda bolånen, men följ med regelbundet hur marknaden utvecklar sig. 

Ett bra tips är istället att anpassa bolånekostnaden till tex 5% redan nu. Om man tillhör Comboloans 20% bästa förhandlare som fick 1,15% under maj månad, kan man sätta in ett överskott på ett fördelaktigt sparkonto istället, då bygger man snabbt upp en trevlig buffert inför framtida räntehöjningar.

Dela


Idag 11:08

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela