Comboloan sorterar ut bolånemarknaden: del 3 av 5

Det är primärt Avanza, Nordnet och Ålandsbanken som erbjuder Private Banking kunder som har ett större sparande i banken ett gynnsamt bolån. Modellen bygger på att banken tar låg risk i form av belåningsgrad och kunden påvisar sig som kapitalstark genom att investera sitt sparande i banken. Sedvanlig kreditprövning görs också hos alla nedan nämda aktörer. 

Avanza erbjuder sina kunder 0,79% om man som kund har en belåningsgrad på under 50%, ett samlat kapital hos Avanza om minst 3 miljoner kronor och vill låna mellan 1 och 10 miljoner kronor.  Avanza kommunicerar via sin hemsida att för tillfället kan man inte erbjuda detta bolån då utlåningsutrymmet är begränsat och tyvärr slut för tillfället.

Nordnet har en liknande modell som Avanza, där man måste låna minst 1 miljon kronor och  belåningsgraden måste ligga under 50%. Prissättningen skiljer sig något från Avanza och på Nordnet sammankopplas erbjuden boränta med storleken på hur mycket kunden sparar hos Nordnet. Den som sparar mellan 1 – 2,5 miljoner kronor (och uppfyller övriga villkor) erbjuds en bolåneränta om 1,19%, sparar kunden 2,5 - 5 miljoner kronor erbjuds 0,99%, 5 – 10 miljoner kronor erbjuds 0,79% och kan en kund spara 10 miljoner kr eller mer så erbjuds 0,69%.

Ålandsbanken erbjuder också kunder som kan spara minst 500 000 kronor hos Ålandsbanken en attraktiv ränta genom en individuell rabatt. Rabatterna erbjuds de som vill ha Ålandsbanken som sin huvudbank och baseras bland annat på kundens betalningsförmåga, belåningsgrad, lånevolym, kredithistorik och övrigt engagemang hos Ålandsbanken. Ålandsbanken erbjuder bottenlån upp till 70%, och topplån upp till 80%. Ålandsbanken är geografiskt begränsade och ger ut bolån i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd.

 

Comboloans jämförelsetabell med Listräntor, Snitträntor och Förhandlade räntor här!

Vill du får hjälp med din förhandling av bolån? Partnertjänsten hittar du här!

Inom kort

 

Del 4 av 5: Svårt att få lån

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela