Comboloan sorterar ut bolånemarknaden: Del 2 av 5

Del 2 av 5:

Nischbankerna

Vi har valt att dela upp ”Nischbankerna” i två delar:

1)   Länsförsäkringar (LF) och Danske Bank (Danske) har traditionellt haft en stark lokal förankring. LF har 128 fysiska kontor och Danske har ungefär 50 stycken. Precis som alla banker finns deras bolåneerbjudanden även digitalt. Gemensamt för båda är också att man likt storbankerna jobbar med listpriser som är förhandlingsbara. Både LF och Danske har tagit för sig på bolånemarknaden under de senaste åren tagit minst 10% marknadsandel av nyutlåningen på bostadsmarknaden. Väljer man att lägga fler bankaffärer än bolånet hos aovan banker, kan det positivt påverka att man får en lägre ränta.

 

2)   SBAB, Ica Banken, Ikano Bank, Skandiabanken och Landshypotek klumpar vi ihop då alla har ett ”förförhandlat” erbjudande. SBAB har satsat hårt på bolånemarknaden unde de senaste åren och rapporteras ligga på mer än 15% av nyutlången. Tillsvidare (avtalen är uppsagda) står SBAB bakom även Ikano och Ica bankens bolån och man har en modell där belåningsgraden och lånebeloppets storlek avgör vilken ränta som erbjuds. Bäst boränta får man i dagsläget vid +4 miljoner kr i bolån och en belåningsgrad på 40%. Skandiabanken jobbar likt SBAB med erbjudanden kopplat till lånebelopp, belåningsgrad och att man lägger flera av sina bankaffärer hos dem. Även Skandiabanken har ökat sina marknadsandelar de seanste åren och man har ett storstadsfokus på sitt kundsegment. Landshypotek som visat sig vilja ta plats på bolånescenen på sistone har en liknande modell som övriga ovan nämnda, men satsar (i kontrast till Skandiabanken) uttalat väldigt fokuserat på landsbygden och man lånar i dagsläget bara ut till hus.

Comboloans jämförelsetabell med Listräntor, Snitträntor och Förhandlade räntor här!

Vi du får hjälp med din förhandling av bolån? Partnertjänsten hittar du här!

Inom kort

Del 3 av 5: Private Banking

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela