Bankföreningen fruktar att det får stora konsekvenser för bankkunderna

I september skickade regeringen ut ett förslag om att ge Finansinspektionen (FI) större mandat att besluta om hur bankerna ska göra sina kreditprövningar. Om förslaget förverkligas får FI en möjlighet att ytterligare reglera långivningen till såväl företag som hushåll.

Det finns redan i dag regler för hur banken ska utföra en ”säker kreditprocess” vid låneansökan. FI  menar dock att dessa råd inte alltid följs och därför vill man göra råden till tvingande föreskrifter.

I ett gemensamt remissvar motsätter sig Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening förslaget från FI. Man menar att problemen som lyfts fram för att säkerställa ”säker kreditprocess” är begränsade, och att 90% av berörda institut visat sig leva upp till kraven enligt den konsekvensanalys FI själva tagit fram. I remissvaret menar man att den del man behöver få kontroll på borde få plats inom ramen för myndighetens vanliga tillsynsarbete.

Vidare framhåller Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening att hushållens tillgång till krediter har reglerats successivt genom bland annat bolånetak, kvar att leva på-kalkyler och amorteringskrav. Amorteringskravet skärps ytterligare nu i mars, och man har ännu inte fullt ut sett de samlade effekterna av alla dessa kreditregleringar

Både FI och finansmarknadsminstern Per Bolund tonar i en artikel i SVD ner konsekvenserna för enskilda bolånetagare och menar att det framförallt är framåtblickande och att det ger FI ett större mandat att agera om man upplever att kreditgivarna börjar ta för stora risker.

Läs hela remissvaret ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering” från Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening här!

 

Artikeln från SVD hittar nu här!

Dela


Idag 11:08

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela