Bankföreningen fruktar att det får stora konsekvenser för bankkunderna

I september skickade regeringen ut ett förslag om att ge Finansinspektionen (FI) större mandat att besluta om hur bankerna ska göra sina kreditprövningar. Om förslaget förverkligas får FI en möjlighet att ytterligare reglera långivningen till såväl företag som hushåll.

Det finns redan i dag regler för hur banken ska utföra en ”säker kreditprocess” vid låneansökan. FI  menar dock att dessa råd inte alltid följs och därför vill man göra råden till tvingande föreskrifter.

I ett gemensamt remissvar motsätter sig Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening förslaget från FI. Man menar att problemen som lyfts fram för att säkerställa ”säker kreditprocess” är begränsade, och att 90% av berörda institut visat sig leva upp till kraven enligt den konsekvensanalys FI själva tagit fram. I remissvaret menar man att den del man behöver få kontroll på borde få plats inom ramen för myndighetens vanliga tillsynsarbete.

Vidare framhåller Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening att hushållens tillgång till krediter har reglerats successivt genom bland annat bolånetak, kvar att leva på-kalkyler och amorteringskrav. Amorteringskravet skärps ytterligare nu i mars, och man har ännu inte fullt ut sett de samlade effekterna av alla dessa kreditregleringar

Både FI och finansmarknadsminstern Per Bolund tonar i en artikel i SVD ner konsekvenserna för enskilda bolånetagare och menar att det framförallt är framåtblickande och att det ger FI ett större mandat att agera om man upplever att kreditgivarna börjar ta för stora risker.

Läs hela remissvaret ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering” från Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening här!

 

Artikeln från SVD hittar nu här!

Dela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela


2021-08-09

SBAB visar vägen med lägre boräntor

SBAB sänker bolåneräntor med 5-10 punkter

Läs hela


2021-07-01

Riksbanken behåller nollräntan

Ingen räntehöjning i sikte

Läs hela


2021-06-29

Danske Bank sänker kalkylräntan

Sänker från 7% till 6%

Läs hela


2021-06-09

Flera banker har sänkt kalkylräntan

"Följa John" råder på bolånemarknaden

Läs hela


2021-05-26

Skandia sänker kalkylräntan på bolån

Räknar på lägre räntenivå när kunder ansöker om bolån

Läs hela