FI föreslår ett skärpt amorteringskrav från och med 1 mars nästa år

Finansinspektionens (FI) styrelse föreslår ett skärpt amorteringskrav som tvingar högt belånade hushåll att betala av mer på nya bolån.

Det skärpta amorteringskravet som också har i syfte att bromsa skolutvecklingen genom att koppla en amortering till skuldkvoten har debatterats flitigt i media de senaste veckorna och det har funnits både förespråkare och motståndare. Framförallt har röster höjts de senaste veckorna när bostadspriserna i alla fall i Stockholm verkar ha bromsat in eller kanske också börjat sjunka. Motståndarna menar vidare att kravet skapar ännu mer inlåsningseffekter och att det drabbar unga som får ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Förespråkarna med Thedéen i spetsen menar att många åtgärder behövs och detta förstärkta amorteringskrav är ett strukturellt verktyg som har mest verkansgrad för hushåll med stora lån i förhållande till inkomst och det dessutom biter mer när priserna går upp än när de går ner vilket då enligt FI är långsiktigt klokt.

Konkret innebär förslaget att hushåll begränsas till att låna upp till 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst om man vill slippa amortera. Om man blir kreditmässigt beviljad av banken och väljer att låna mer än 4,5 gånger hushållets inkomst, så får man amortera 1% av skulderna, detta alltså oavsett om man faller inom ramen för det tidigare amorteringskravet eller inte. Hushåll med både högs skuldkvot samt hög belåningsgrad kan alltså få amortera minst 3% av skulderna.

Finansinspektionens styrelse har alltså skickat in sitt färdiga förslag till regering för att skyndsamt få ett beslut i frågan. FI vill implementera det skärpta kravet från och med den 1 mars 2018.

 

Finansinspektionens pressmeddelande hittar ni här! 

Dela


2018-09-25

Ny rapport "Bolånemarknaden i Sverige"

Byggandet ökar, men bostadspriserna och utlåningstakten mattas av

Läs hela


2018-09-25

Collector utmanar med bolån

Uppstickaren satsar på digitalt bolån

Läs hela


2018-09-21

Även Swedbank lanserar grönt bolån

Fortsatt på modet med hållbarhet inom bolånebranschen

Läs hela


2018-09-12

Uppstickaren billigaste snitträntan för bolån igen

Landshypotek sätter tonen på bolånemarknaden

Läs hela


2018-09-12

Gröna bolån på modet

Nu lanserar Nordea rabatt för gröna bolån

Läs hela


2018-09-06

Reporäntan som väntat oförändrad på -0,50%

Prognosen indikerar låg ränta under lång tid framöver

Läs hela


2018-09-04

Förvänta er ingen höjning från Riksbanken på torsdag

...men räkna med en första höjning innan jul

Läs hela


2018-09-03

Bästa förhandlarna i Augusti 2018 fick 1,06% hos SBAB

SBAB erbjöd lägst ränta för 3e månaden i rad

Läs hela


2018-08-31

Dubbla avgiften som tär på din pension

Se enkelt om du är drabbad

Läs hela


2018-08-31

Hushållen amorterar istället för att spara

Nya amorteringskrav fördelar om hushållens sparande

Läs hela


2018-08-27

Bolånens tillväxttakt minskar

...och det är nedåttryck även på bolåneräntan

Läs hela


2018-08-21

Så sänker du bolånekostnaden!

4 tips som sänker din totala lånekostnad

Läs hela


2018-08-20

Bankernas bolånemarginal under press!

Påverkar uppstickarna på riktigt, eller är det bara ett hack i kurvan?

Läs hela


2018-08-14

Reglering av bolånen fel väg att gå

Ökad konkurrens och transparens är modellen

Läs hela


2018-08-14

Hjälp oss med prutade bolåneräntor!

Tjänsten förhandlade räntor bygger på att vi alla anstränger oss lite extra och rapporterar in!

Läs hela


2018-08-14

Landshypotek bolån hade billigaste snitträntan under juli

Fortsatt är det uppstickarna som ger lägst bolåneränta

Läs hela


2018-08-09

Fallande huspriser begränsar Stockholmarnas bolånemöjligheter

Fler bolånetagare pressas av belåningsgraden

Läs hela


2018-08-02

Bli medlem hos Comboloan idag!

18 år som plattform för lägre lånekostnad, hjälp oss framåt genom att bli medlem!

Läs hela


2018-08-02

Så låg boränta fick de bästa förhandlarna i juli

SBAB och Skandiabanken visar att man vill ta större marknadsandelar.

Läs hela


2018-07-27

Dämpad utlåning i juni

Hushållens utlåningstakt minskar

Läs hela