Comboloan återlämnar sitt tillstånd till Finansinspektionen och upphör med sin verksamhet

Till följd av rådande marknadsläge med kraftigt förändrade och försvårande förutsättningar har Comboloan AB beslutat att upphöra med sin verksamhet och lämna in ansökan om återkallelse av tillstånd som bostadskreditinstitut till Finansinspektionen per den 4 december 2023.

Möjligheten för nya kundansökningar har stoppats sedan 22 november 2023 och Comboloan AB kommer inte vidta några ytterligare åtgärder i förhållande till ansökningar som lämnats in sedan tidigare. Redan förmedlade ansökningar kommer inte att påverkas och löper enligt avtal med kreditgivaren.

Vi vill tacka alla våra kunder och medlemmar för ert förtroende och stöd.

Vid frågor vänligen vänd er till info@comboloan.se

2023-12-04