SBAB:s mäklarbarometer för tredje kvartalet visar att bostadsmarknaden har gått ner mer än väntat. Och det ser ut som att fallet fortsätter under det fjärde kvartalet.

©

När SBAB på torsdagen släppte nyheten från Mäklarbarometern så visar det sig att mäklarna själva bedömer att priserna på bostadsrätter minskat något medan priserna för småhus ligger ganska oförändrat.

Flera andra uppenbara tecken som t.ex att skillnaden mellan försäljningspriset och utgångspriset minskat kraftigt samtidigt som objekt ligger ute mycket längre än tidigare under året. Mäklarna förutspår också att nedgången kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet. I rapporten framgår det vidare att krisen på kreditmarknaden trots allt har haft en negativ effekt, men att det främsta skälet till prisnedgången är de höjda räntorna.

Tendensen är densamma i alla de tre storstadsområdena och även i Stockholm, Göteborg och Malmö så förväntar sig mäklarna fortsatt nedåtgående priser under de sista månaderna av 2007.

SBAB:s analytiker Tor Borg siar om framtiden - "När läget på kreditmarknaden nu ser ut att lugna ner sig kan det få en viss positiv effekt på bostadsmarknaden. Å andra sidan innebär en stabilare kreditmarknad också att Riksbanken inte kommer att tveka om att fortsätta att höja styrräntan, vilket fördyrar boendet ytterligare".

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela