Riksbanken beslöt som väntat att höja reporäntan vid tisdagens möte men reviderade samtidigt upp sin prognos oväntat mycket.

©

Lägsta officiella räntor 2007-06-20
Rörlig: 3,95%
3 mån: 4,10%
1 år: 4,50%
2 år: 4,75%
5 år: 5,00%
Riksbanken reporänta: 3,25% (höjs till 3,50% 2007-06-27)
Klicka här för att se alla räntor >>

Riksbanken höjde som väntat reporäntan men reviderade samtidigt sin prognos kraftigt uppåt
Vid tisdagens möte beslöt Riksbanken att höga reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att reporäntan behöver uppgå till cirka 4 procent i slutet av året. Under de kommande åren är det sannolikt att räntan behöver höjas ytterligare.

Den nya bedömningen innebär att reporäntan behöver höjas mer framöver än vad som ansågs motiverat i februari. Den prognos som gjordes då fick mycket kritik från flera håll, bland annat flertalet banker vars prognoser låg högre. Den nya prognosen beror på att arbetsmarknaden har blivit stramare, löneavtalen högre och finanspolitiken mer expansiv än vad Riksbanken tidigare räknade med. Enligt den nya reporänteprognosen kommer reporäntan att ligga på ungefär 4,2 procent om ett år och ungefär 4,4 procent om två år, vilket indikerar på bolåneräntor (rörlig och 3 månaders) på drygt 5 procent om ett år och runt 5,3 procent om två år.

Bostadspriserna fortsätter också uppåt
Prisökningstakten på bostadsrätter fortsätter att öka i hela landet enligt Mäklarstatistiks senaste sammanställning. Priserna har nu stigit med 25 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Centrala Göteborgs bostadsrättsmarknad passerar 30.000 kr/kvm och centrala Malmös bostadsrättsmarknad passerar 20.000 kr/kvm. Storstockholm uppvisar en prisuppgång på 26 procent för de senaste tolv månaderna. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm ligger nu på 52.768 kr/kvm. Villor fortsätter också att öka i pris men inte lika snabbt som bostadsrätter. Prisökningstakten för villor ligger på 5 procent under samma period i hela landet. Även fritidshus upplever en prisökningstakt med 10 procent under den senaste tolvmånadersperioden på riksplanet.

Boräntorna ökar något under andra kvartalet

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela