Vi genomför en gemensam upphandling av bolån för boende i Stockholms kommun för att tillsammans kunna få en riktigt bra ränta.

©

Lägsta officiella räntor 2007-05-24
Riksbanken reporänta: 3,25%
Rörlig: 3,95%
3 mån: 3,98%
1 år: 4,44%
2 år: 4,67%
5 år: 4,92%
Klicka här för att se alla räntor >>

Chans att få en av Stockholms bästa boräntor! Anmäl dig omgående!
Nu har du chansen som bor i villa eller bostadsrätt i Stockholms kommun att delta i Comboloans gruppupphandling av bolån. Genom att samla hundratals låntagare som vill ha lägre priser, får vi förhandlingskraft att genomföra en riktigt bra upphandling med bankerna. Låt Comboloan sköta förhandlingen åt dig! Anmälan måste ske senast onsdag 6 juni. Tipsa gärna dina vänner om upphandlingen eftersom ju fler vi är desto bättre förhandlingskraft får vi. Vi planerar senare i år att genomföra gruppupphandlingar i flera kommuner.
Läs mer och anmäl dig>>

 

Riksbanken ser ingen risk på kort sikt att både hushållens skuldsättning och huspriserna ökar i snabb takt
I Riksbankens nya rapport över finansiell statistik bedömer man att i ett kortare perspektiv väntas både huspriser och skuldsättning fortsätta att stiga relativt snabbt, till följd av fortsatt höga inkomster och stigande sysselsättning. En svagare konjunktur och stigande räntor väntas så småningom bidra till att dämpa ökningstakten i utlåningen. Riksbanken gör vidare bedömningen att hushållen har goda förutsättningar att betala sina lån och att i ett kortare perspektiv kan både huspriserna och skulderna fortsätta öka relativt snabbt. Men på lång sikt är det ohållbart att de fortsätter att öka betydligt snabbare än hushållens inkomster.