Bankerna fortsätter att höja bolåneräntorna

©

Nyheter från marknaden
Bästa räntorna 2006-07-07
Rörlig
3,15 %
2 år 3,95 %
5 år 4,67 %

Räntorna ökar
I månadsskiftet juni/juli höjde många banker sina räntor i enlighet med de prognoser vi utfärdade den 8 juni. Fortsatta ökningar väntas under året. Räntan kan öka med 0,50 procentenhter innan året är slut. Vill du undvika dessa kostnader och har rörliga lån kan det vara en bra tidpunkt att fundera över att binda. Gör du det kan du välja exempelvis hälften på 2 år och hälften på längre tid. Ska du låna belopp över 1 miljon kronor kan det löna sig att titta på en av våra partnerbanker (se länken nedan) där du erbjuds en rabatt på 0,10% på belopp över 1 miljon kronor, 0,15% om lånet är över 1,5 miljon kronor samt 0,20% om lånet är över 1,5 miljon kronor.

Se historiska räntor, andras betyg på bankerna och priser för fastighetsmäklare
Nu kan du som blir PLUS-medlem söka betyg och priser för olika fastighetsmäklare. Du kan även se historiska räntor och andra medlemmars betyg på de olika bankerna. Undrar du hur du ska göra för att förhandla så kan du se vad andra medlemmar har tipsat om när det gäller det. Du kan välja mellan att betala 360 kronor per år för att bli PLUS-medlem eller att bli sponsrad vilket innebär att du istället tar emot max 2 reklam-mejl per månad.

Dagens situation jämfört med "sparchocken" i början av 1990-talet
Att man sparar betyder också att konsumenternas efterfrågan på varor och tjänster minskar. Därmed påverkas BNP-tillväxten negativt. Om andelen skulder är hög i förhållande till den disponibla inkomsten riskerar man att hushållen börjar amortera vid en större ränteuppgång. Detta skedde i början av 1990-talet då avdragsreglerna för räntor plötsligt blev mindre förmånliga. Nationalekonomen Olle Djerf har författat SCB-rapporten "Sveriges Ekonomi - Statistiskt Perspektiv". På frågan om dagens situation kan leda till en liknande skuldneddragning från hushållen säger han att "svaret är nej av flera skäl".

Hushållens soliditet är god och räntekvoten, d.v.s. räntebetalningarnas andel av disponibla inkomsten, ligger på samma nivå som år 2000. Dessutom är skulderna ojämnt fördelade, så att hushållen med de största resurserna också har de största skulderna. Det enda som skulle kunna skapa någon drastisk förändring av förhållanden är om Riksdagen skulle ändra avdragsrätten för räntor från 30 procent till 20 procent, något som skulle bli en naturlig följd av en minskning av kapitalbeskattningen. Något sådant förslag verkar dock inte ligga på den politiska agendan just nu.

Dela


2020-07-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i juni

Juni månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos en storbank som Comboloans medlemmar fick bäst bolåneränta.

Läs hela


2020-07-01

"Tjoho" om du äger din bostad

Comboloans bolåneblogg menar att bostadsägare dragit vinstlotten

Läs hela


2020-07-01

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Vidtar mer ytterligare åtgärder för att mildra Corona konsekvenserna

Läs hela


2020-06-30

Klarna ska erbjuda högst sparränta i Sverige

Är det trots allt dags för bolån snart?

Läs hela


2020-06-26

Comboloans bolåneblogg har fått ett eget hem

Vår bolåneblogg på egen domän

Läs hela


2020-06-24

Bostadsmarknaden återhämtar sig

Tecken på ljusning på flera håll

Läs hela


2020-06-24

Vill du vara 100% uppdaterad kring dina bolån?

Följ då Comboloan på alla plattformar

Läs hela


2020-06-18

Ska regeringen subventionera bolån till ungdomar?

Flera röster höjs för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden

Läs hela


2020-06-17

Nischbanken sänker bolånet rejält

Utmanaren erbjuder 1,15% för ettåringen

Läs hela2020-06-16

Mer än 110 000 har fått amorteringsfrihet

Ny rapport från Finansinspektionen

Läs hela


2020-06-12

Tack för att du uppdaterar dina prutade boräntor!

Comboloans tjänst "förhandlade bolåneräntor" bygger på att alla hjälps åt!

Läs hela


2020-06-11

Färre bostäder säljs

Minskat antal med 15% jämfört med 2019

Läs hela


2020-06-11

3 nischbanker dominerar bolånemarknaden

Landshypotek, Stabelo & Hypoteket hade lägst snittränta

Läs hela2020-06-04

Swedbank höjer bolåneräntorna

3-månadersräntan höjs 10 punkter

Läs hela


2020-06-02

Swedbank hade bäst bolåneränta i maj

Comboloans bolånebarometer för maj visar att storbankerna prutar

Läs hela


2020-05-29

Slopad uppskovsränta för rörligare bostadsmarknad

Nytt lagförslag från januaripartierna

Läs hela


2020-05-29

Ökad utlåning till husållen

Utlåningstakten växte under april

Läs hela


2020-05-08

Storbankerna prutar mest på bolånen

Swedbank hade mest fördelaktig boränta med 3 månaders bindningstid

Läs hela