Sanningen är att storbankerna i modern tid aldrig tjänat mer på bolånen än vad man gör just nu och den som finansierar deras party, det är du!

Det finns några nyckel ingredienser i den uppkomna situationen:

  1. Storbankerna (SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea) kontrollerar drygt 80% av bolånemarknaden och konkurrensen är totalt frånvarande
  2. Bolånekunderna är ”nöjda” för att räntorna aldrig har varit så låga som nu och värdet på deras bostäder har gjort dem till miljonärer, why worry? Om du känner igen dig så är du inte ensam, men sanningen är att du har blivit en "mesig" förhandlare! 
  3. Bankerna ler hela vägen till ”banken” för precis som bolånetagarna som njuter av värdestegringen på sina bostäder, så njuter storbankerna lika mycket, då värdet på deras bolånestockar förökat sig i samma takt. Visserligen har det från myndighetshåll påförts ökade kapitalkrav på bankerna, men marginalerna både räcker och blir över. Nu med historiskt höga bolånemarginaler, enligt Finansinspektionens rapport Bankernas marginal på bolån (2016-11-14), så är bankernas marginal för bolån under september 2016: 1,67 procentenheter, vi repeterar 1,67%. En mer ”normal” marginal har under de senaste 15 åren grovt förenklat legat mellan 0,6% och 1,2%, se graf nedan från Finansinspektionen.
    Graf
    Källa: Finansinspektionen
  4. Om vi dessutom lägger till slutsatserna från bankernas Q3 rapporter som kommit in de senaste veckorna så förstärker det bilden ännu mer, med rekordstora räntenetton (räntenetto = ett väldigt bra mått för att se om bankens bolåneaffär går bra) samtidigt som kreditförlusterna i stort sett är obefintliga. Prognoserna för kommande kvartal är lika positiva och många av bankerna har fått aktieanalytikerna att rekommendera dem på köplistan. 

Så, alla gamla ”Comboloanare” (och nya :-) ), det finns alla möjligheter i världen att hoppa upp från sofflocket och börja förhandla! Ni kommer med största sannolikhet få en lägre ränta, bankerna kommer säkert fortsätta att gå bra ändå, för även om alla ni som är aktiva på Comboloan och andra forum agerar, så är de flesta svenskar helt omedvetna. Så föregå nu med gott exempel och sluta var så mesig!

Lycka till!
Fredrik Giers

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela