Det blir en kamp mellan duvor och hökar i Riksbankens direktion vid nästa räntemöte. Enligt tidningen Dagens Industri ser det ut som duvorna just nu har trumf på hand och kan stoppa en höjning av styrräntan.

Ända sedan i oktober förra året har Riksbanken direktion varit splittrad. Fyra direktionsledamöter har röstat för räntehöjningar och två har röstat emot höjningar. Enligt tidningen Dagens Industri kan den maktbalansen var på väg att rubbas inför räntemötet om tre veckor. Den 7 september lämnar Riksbanken höstens första viktiga räntebesked.

Duvorna i direktionen, Karolina Ekholm och Lars E O Svensson, varnade redan vid förra höjningen i juli för en eskalerad skuldkris och en inbromsning i USA. Den senaste tidens finansoro och turbulens på världens börser ser ut att ge dessa två duvor vatten på sin kvarn. DI tror att dessa två kommer att fortsätta argumentera för en oförändrad, eller till och med sänkt ränta på nästa möte. Frågan är då hur de andra ledamöterna resonerar?

DI tror att de två ledamöter som är mest benägna att ändra på sig är Lars Nyberg och Barbro Wickman- Parak.  Det är till dessa två personer landets bolånetagare ska sätta sitt hopp om en räntepaus. Riksbankens främsta hök är Svante Öberg, som vid flera tillfällen velat höja mer än övriga ledamöter. Riksbankschefen Stefan Ingves röst väger tyngre än de övriga ledamöternas. Han avgör om det blir tre-tre vid omröstningen. Han har gjort sig känd som en av direktionens hökaktigaste ledamöter.

Många påminner om Riksbankens misslyckade räntehöjning hösten 2008, då tvingades direktionen att vi det efterföljande mötet sänka styrräntan med en halv procentenhet. Det talar enligt flera bedömare för att direktionen låter styrräntan ligga stilla den här gången och inte följer sin egen prognos, den så kallade räntebanan.

Så här skriver DIs kommentator Gunnar Örn:

”Stefan Ingves håller klokt nog fast vid att Riksbankens räntebana är en prognos. Bedömningen av vad som behöver göras med räntan kan skifta snabbt.

Som det nu ser ut är sannolikheten mycket liten för en höjning i september.”

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela