Börsdramatik, finansoro och pessimism om det fortsatta konjunkturläget får många bolånetagare att fundera på rörlig ränta. Men i en enkät som di.se har gjort ger flera privatekonomer istället rådet att binda lånen på två års sikt.

Bolåneinstitutet SBAB sänkte i går de långa boräntorna, men lät den rörliga tremånadersräntan vara oförändrad. Beslutet avspeglar utvecklingen på räntemarknaden. När pessimismen om konjunkturutvecklingen breder ut sig på räntemarknaden minskar upplåningskostnaderna för bankerna och bolåneinstituten.

Tvåårsräntan är idag lägre än tremånadersräntan hos samtliga storbanker.

Men det råder stor osäkerhet om vad Riksbanken kommer att göra med styrräntan i höst. Och många bolånekunder frågar sig om det lönar sig att binda bolånen nu. Så här svarar storbankernas privatekonomer i den enkät di.se har gjort:

SBAB, Tor Borg, ränteanalytiker: ”Enligt vår prognos kommer Riksbanken låta styrräntan vara oförändrad i år och sedan återuppta höjningarna nästa år. Då är det en bra affär att binda räntan på två år.”

 SEB, Gunilla Nyström: ”Om reporäntan når som högts 2,5 procent i slutet av 2012, vilket är vår prognos, då är det attraktivt att binda bolånen på två års sikt.”

Swedbank, Erika Pahne, privatekonom: Det råder stor osäkerhet nu. Men enligt Swedbanks prognos, som är att reporäntan kommer att höjas från och med nästa år, är det fördelaktigt att binda på både två och tre års sikt.”

Nordea är den bank som är mest försiktig i enkäten. Så här säger Inger Gabrielsson privatekonom på Nordea till di.se:

”Det är absolut ett intressant alternativ att binda bolånen på två års sikt nu när tvåårsräntan är lägre än tremånadersräntan. Men idag är det svårt att slå fast om det är mer lönsamt eftersom vi inte vet vad Riksbanken beslutar på nästa penningpolitiska möte i september.”

Hur man ska agera som bolånekund beror givetvis på vem man tror mest på: bankernas eller marknadens prognos. Den 7 september vet vi mer om hur Stefan Ingves ser på framtiden. Då lämnar Riksbanken höstens första räntebesked.

 

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela