Flera banker och experter har under den senaste tiden gjort prognoser på betydligt höjda räntor och dragit slutsatsen att det lönar sig mest att binda bolånen.

Handelsbanken är sist ut just nu och dess experter tror att den rörliga tremånadersräntan stiger från strax under 3,90 procent till 5,30 procent fram till våren 2012.

Om bara ett år kommer alltså ett rörligt bolån på två miljoner kronor att bli nästan 1 700 kronor dyrare per månad, enligt Handelsbankens boränteprognos. Därför är ett bundet lån på två år det bästa alternativet, trots att även räntorna för de bundna lånen stiger, enligt Handelsbanken.

Bankens prognos görs trots att oron på finansmarknaderna ökar och att eurokrisen bara ser ut att bli värre. Handelsbanken tror ändå att den ekonomiska tillväxten blir fortsatt stark här hemma, och att det driver upp räntorna.

Bankens prognos byggs till en del på de striktare reglerna för bankerna och att det bidrar till att pressa upp räntorna. Basel III-reglerna som börjar implementeras under sommaren kommer att ställa högre krav på bankernas kapitalkostnadstäckning när de lånar ut till bostäder.

Den ekonomiska utvecklingen under perioden fram till nyåret 2013 är oförutsägbar. Ingen kan med säkerhet säga hur räntan utvecklar sig. 

Därför kan vinnarna mycket väl vara de vars rörliga tremånadersräntor sänks när det visar sig att Sverige inte kan stå isolerat i den tilltagande eurokrisen.

Är det inte lite märkligt att bankerna och låneinstituten så kraftigt förordar bundna räntor samtidigt som de historiska erfarenheterna under de senaste 20 åren visat att det alltid varit mest förmånligt för vanliga bolånekunder att ha rörlig ränta.

Ett skäl till bankernas råd är naturligtvis att deras marginal ökar om folk frivilligt väljer att binda sina räntor just nu och från och med i dag betala högre ränta än de gjorde i går.

Själv betalade jag under ett par mycket långa år på 90-talet räntor runt 12 procent när alla andra i bekantskapskretsen betalade 5, 6 eller 7 procent. Jag band mina räntor på råd från min dåvarande bank, medan de flesta andra avvaktade det extremt höga ränteläget med att ha rörliga lån.

Det misstaget gör jag helst inte om.

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela