I dag den 20 april höjde Riksbanken styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Samtidigt lät Riksbankens direktion räntebanan ligga fast, vilket innebär att styrräntan vid årsskiftet sannolikt ligger kring 2,25 procent.

Trots oron i världen med revolutioner, jordbävningar, kärnkrafthaveriet i Japan samt eurokrisen med Portugal i fokus, ser konsekvenserna för den svenska ekonomin märkvärdigt positiva ut.

Den bedömningen görs av samtliga sex ledamöter i Riksbankens direktion som den här gången var enig om styrräntehöjningen.

Höjningen innebär att banker och andra inom kort ytterligare höjer sina bolåneräntor till kunderna. Det är en utveckling som nu nästan med säkerhet kan sägas fortsätta året ut.

Parallellt med att räntebanans förutsägelser blir sanna pågår arbetet med det nya regelverket för banker som går under namnet Basel III. Från och med sommaren börjar dessa regler införas för att vara fullt genomförda under 2013. Basel III ställer högre krav på bankernas kapitaltäckningsförmåga och likviditetshantering.

I början av februari höll riksbankschefen Stefan Ingves ett tal inför Sveriges Finansanalytikers Förening där han sa att syftet med de nya kraven på bankerna är att stärka deras förmåga att klara av förluster, vilket i sin tur begränsar risken för nya finanskriser.

Reglerna innebär att alla banker måste ha mer kapital ”av bra kvalitet” samt att bankerna också måste vara mer likvida och inte lika skuldsatta.

De analytiker som studerat Basel III hävdar att utlåningsräntan av detta skäl höjs med upp till 1 procentenhet. För att bankerna då ska klara av sin lönsamhet måste de öka intäkterna och minska sina kostnader.

Då – när marginalen mellan Riksbankens styrränta och bankernas låneräntor ökar – stiger även bolåneräntorna ytterligare.

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela