Den snabba prisutvecklingen på bostadsmarknaden är helt naturlig med tanke på den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det slås fast i Riksbankens utredning om riskerna på bomarknaden som presenterades på tisdagen.

Eftersom inkomstutvecklingen varit god och realräntan samtidigt sjunkit parallellt med att utbudet av bostäder inte ökat, har priserna på bostadsrätter och villor stigit väsentligt.

Då dessa ”naturliga ekonomiska faktorer” i huvudsak ligger bakom prisuppgången har Sverige undvikit en ”bostadsbubbla” som förekommit i många andra länder där utvecklingen varit mindre naturlig, enligt Riksbanken.

Utredning består av ett antal forskningsrapporter om bostadsmarknaden och föreslår ett antal kompletterande åtgärder för att minimera risken för en bobubbla, eftersom de ”naturliga” förklaringarna till de höga bostadspriserna i Sverige inte säger någonting om den framtida utvecklingen av priserna.

En av de möjliga framtida åtgärderna är lånebegränsning baserat på inkomsten, det vill säga de totala lånen får inte vara högre en bestämd del av hushållets inkomster.

Ett par andra åtgärder är krav på amortering av bolånet samt räntebindningskrav, det vill säga att hela eller delar av bolånet måste tas till bunden ränta.

Ett av de föreslagna kraven är redan infört, bolånetaket, vilket innebär att du bara får låna 85 procent av köpeskillingen med bostaden som säkerhet. Behöver du låna mer ska det ske med topp- eller blancolån.

Ytterligare åtgärder föreslås i utredningen, till exempel högre stämpelskatter vid köp av fastigheter, samt minskade avdragsmöjligheter, till exempel 25 procent jämfört med dagens 30 procent.

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela