Den snabba prisutvecklingen på bostadsmarknaden är helt naturlig med tanke på den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det slås fast i Riksbankens utredning om riskerna på bomarknaden som presenterades på tisdagen.

Eftersom inkomstutvecklingen varit god och realräntan samtidigt sjunkit parallellt med att utbudet av bostäder inte ökat, har priserna på bostadsrätter och villor stigit väsentligt.

Då dessa ”naturliga ekonomiska faktorer” i huvudsak ligger bakom prisuppgången har Sverige undvikit en ”bostadsbubbla” som förekommit i många andra länder där utvecklingen varit mindre naturlig, enligt Riksbanken.

Utredning består av ett antal forskningsrapporter om bostadsmarknaden och föreslår ett antal kompletterande åtgärder för att minimera risken för en bobubbla, eftersom de ”naturliga” förklaringarna till de höga bostadspriserna i Sverige inte säger någonting om den framtida utvecklingen av priserna.

En av de möjliga framtida åtgärderna är lånebegränsning baserat på inkomsten, det vill säga de totala lånen får inte vara högre en bestämd del av hushållets inkomster.

Ett par andra åtgärder är krav på amortering av bolånet samt räntebindningskrav, det vill säga att hela eller delar av bolånet måste tas till bunden ränta.

Ett av de föreslagna kraven är redan infört, bolånetaket, vilket innebär att du bara får låna 85 procent av köpeskillingen med bostaden som säkerhet. Behöver du låna mer ska det ske med topp- eller blancolån.

Ytterligare åtgärder föreslås i utredningen, till exempel högre stämpelskatter vid köp av fastigheter, samt minskade avdragsmöjligheter, till exempel 25 procent jämfört med dagens 30 procent.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela