Skillnaden mellan den rörliga tremånadersräntan och ettårsräntan har successivt minskat under ett antal månader. I mars var ränteerbjudandet från Handelsbanken under en period exakt lika för de båda bindningsnivåerna, 3, 74 procent.

Bankerna som redovisas i Comboloans räntejämförelser låg den 30 mars inom intervallet 3,57 till just 3,80 procent när det gäller tremånaders bindningstid. För den ettåriga bindningen finns de elva redovisande bankerna inom intervallet 3,72 till 4,21 procent, lägst är SEB, högst är Ikano Bank, Salus Ansvar och SBAB. Siffrorna som avses är de officiellt redovisade.

Att avståndet mellan rörliga och fasta räntor krymper är ett styrmedel som lockar fler att binda lånen. Det kan sägas ha gett resultat, eftersom det nu för första gången på tre år är fler som tecknar nya lån till bunden ränta än rörlig eller tre månaders bindningstid.

Flera av bankerna erbjuder den bundna räntan till rekordlåga premier. Den 30 mars var det Nordea som hade den lägsta skillnaden mellan rörligt och bundet, endast 10 punkter, 3,80 respektive 3,90 procent.

Tvåa och trea var Handelsbanken och SEB med en skillnad på 11 respektive 15 punkter, 3,78-3,89 respektive 3,57-3,72 procent.

Det finns ett tydligt skiljande synsätt mellan bankerna. De av de redovisande bankerna som har den dyraste ”försäkringspremien” hade under onsdagen en skillnad på 42 punkter, 3,79-4,21 procent. Det gäller Ikano Bank, Salus Ansvar och SBAB.

De olika strategierna säger någonting om att bankerna gör olika analyser av utvecklingen på bomarknaden. Frågan är till exempel hur mycket pengar det finns att tjäna på för en bank om huvuddelen av de nytecknade lånen binds under den närmaste framtiden? Det beror naturligtvis på hur Riksbankens räntebeslut under resten av året kommer att bli.

Är det så att skillnaden mellan rörliga och fasta räntor förändras hos de olika bankerna beroende på vilken aktuell analys som görs om reporäntans utveckling? I så fall skulle man kunna tolka de olika räntelägena som att Nordea, Handelsbanken och SEB just nu kanske inte förväntar sig en tydlig, långsiktigt ökande räntetrend., vilket skulle vara orsaken till de nästan obefintliga skillnaderna.

Om skillnaden mellan de olika synsätten när det gäller räntenivåerna ska vi i en serie artiklar återkomma till här på Comboloan under den närmaste framtiden.

 

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela