Att sänka ränteavdragen och reavinsskatten på bostäder får en positiv effekt på nettoinkomsten för alla grupper. Det anser riksdagsman Carl B Hamilton, FP, som bett Riksdagens utredningstjänst räkna på utfallet.

Hamiltons förslag har fått kritik för att en sänkning av ränteavdragen och reavinstskatten skulle ha missgynna dem med lägst inkomst. Men ”den bilden stämmer inte med verkligheten”, skriver han i en debattartikel på di.se.

Riksdagens utredningstjänst har analyserat effekterna av en sänkning av ränteavdragen från 30 procent till 25 procent som genomförs vid kommande årsskifte. Samtidigt skulle reavinstskatten från bostadsförsäljningar sänkas från nuvarande 22 procent till 18 procent.

Analysen visar att sänkningarna har en neutral eller positiv effekt på nettoinkomsten för alla inkomstgrupper. Den sammantagna effekten av sänkt reavinstskatt och minskade ränteavdrag är svagt positiv för alla inkomstgrupper.

Ökningen är i genomsnitt mellan 0,1 och 0,3 procentenheter för alla inkomstgrupper, utom för de 10 procent som har högst inkomst och de 10 procent som har lägst inkomst.

För dem är den sammanlagda inkomstökningen i genomsnitt något större, enligt analysen från Riksdagens utredningstjänst.

Att sänka reavinstskatten skapar större rörlighet på bostadsmarknaden, framför allt i storstäderna, och kopplat till minskade ränteavdrag behöver räntan inte höjas lika ofta och lika mycket som Riksbankens nuvarande prognoser innebär.

Det kyler ned bostadsmarknaden samtidigt som förändringarna skulle innebära en ekonomisk lättnad för alla låntagare, anser Carl B Hamilton.

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela