Riksbankens egen bostadsutredning ligger till grund för nästa räntebeslut den 14 februari. Vad utredningen innehåller är fortfarande hemligt.

Utredningen ska enligt plan presenteras först under våren, men en del av de förslag som kommer att påverka bostadsmarknaden senare i år har redan sipprat ut.

I ett tal vid en konferens i Sydkorea i förra veckan var riksbankschefen Stefan Ingves tydligare än tidigare om vilka ”verktyg” Riksbanken funderar på att föreslå.

– Det finns en rad prohibitiva instrument som kan användas för att begränsa hushållens och de finansiella institutens valmöjligheter”, sa riksbankchefen Stefan Ingves vid en konferens i Sydkorea i förra veckan.

Bland dem han räknade upp förutom det redan införda bolånetaket fanns ett tak för hushållens skuldkvot, vilken är förhållandet mellan hushållets skulder och inkomster.

Ett annat förslag som nämndes av Ingves var att räntebetalningarna måste vara fasta under en period.

Utredningen trycks den här veckan och med stor sannolikhet innehåller den även ett antal ytterligare förslag på nya bestämmelser som syftar till att reglera bostadsmarknaden.

Bostadsutredningen har haft i uppgift att ”undersöka vilka risker som finns på den svenska bostadsmarknaden”.

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela