Riksbankens egen bostadsutredning ligger till grund för nästa räntebeslut den 14 februari. Vad utredningen innehåller är fortfarande hemligt.

Utredningen ska enligt plan presenteras först under våren, men en del av de förslag som kommer att påverka bostadsmarknaden senare i år har redan sipprat ut.

I ett tal vid en konferens i Sydkorea i förra veckan var riksbankschefen Stefan Ingves tydligare än tidigare om vilka ”verktyg” Riksbanken funderar på att föreslå.

– Det finns en rad prohibitiva instrument som kan användas för att begränsa hushållens och de finansiella institutens valmöjligheter”, sa riksbankchefen Stefan Ingves vid en konferens i Sydkorea i förra veckan.

Bland dem han räknade upp förutom det redan införda bolånetaket fanns ett tak för hushållens skuldkvot, vilken är förhållandet mellan hushållets skulder och inkomster.

Ett annat förslag som nämndes av Ingves var att räntebetalningarna måste vara fasta under en period.

Utredningen trycks den här veckan och med stor sannolikhet innehåller den även ett antal ytterligare förslag på nya bestämmelser som syftar till att reglera bostadsmarknaden.

Bostadsutredningen har haft i uppgift att ”undersöka vilka risker som finns på den svenska bostadsmarknaden”.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela