54 aktörer på penningmarknaden har tillfrågats hur de tror räntan kommer att ligga om 3, 12, 24 och 60 månaders sikt.

©

Undersökningsföretaget TNS Prospera har på Riksbankens räkning undersökt förväntningarna hos penningmarknadens aktörer. De genomsnittliga förväntningarna på reporäntan ser ut så här:

IDAG           0,75%

Om 3 mån    1,3%   (+0,55 procentenheter)

Om 12 mån  1,9%   (+1,15 procentenheter)

Om 24 mån  2,7%   (+1,95 procentenheter)

Om 60 mån  3,2%   (+2,45 procentenheter)

 

Om man räknar om detta till 3-månaders-bolåneränta så blir utvecklingen på följande sätt (utgår från 2,20 % som är en vanlig ränta i dagsläget, efter förhandling):

IDAG            2,20%

Om 12 mån   3,35%

Om 24 mån   4,15%

Om 60 mån   4,65%

 

Vill du jämföra räntorna ovan med vilka bundna räntor man kan få i dagsläget? Titta i vår räntetabell här - men tänk på att du förstås bör kunna förhandla ner även de bundna räntorna. Binder du på 3 år bör du kunna få en ränta strax över 3 procent i dagsläget. Det kan vara en god affär om förväntningarna i tabellen blir verklighet. Du bör förstås räkna med att räntorna kommer att vara ganska höga om 3 år när det är dags att lägga om det lånet.

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela