Nu har SBAB förverkligat den plan vi tidigare berättat om. Genom att inte kalla sina lån för bolån så kan man kringgå Finansinspektionens nya bolånetak.

©

Sedan 1 oktober gäller Finansinspektionens bolånetak på 85 procent. SBAB är en statlig aktör på bolånemarknaden som ursprungligen startades för att verka för låga räntor på en marknad som styrdes av fyra storbanker. Så är det inte längre. Numera finns många små banker som konkurrerar med de större. Dessutom är SBAB:s bolåneräntor ofta högre än de man kan förhandla sig till hos storbankerna.

SBAB har alltså lämnat sin tidigare lågränteposition, och en annan position som man kunde ha tagit därefter som statlig aktör vore att erbjuda någon slags hederlighet utöver vad privata banker eventuellt gör. Istället har SBAB valt att kringgå Finansinspektionens bolånetak för att andra banker gör det. Kanske missar SBAB därmed en chans att berättiga sin existens? För samma totala lånebelopp och väsentligen samma risk för banken som tidigare, erbjuds du nu en sämre ekonomi än som det såg ut innan Finansinspektionen införde sitt bolånetak. Räntan på "privatlån" hos SBAB är i dagsläget hela 4,5-6,5 procent vilket är ungefär dubbelt så mycket som 3-månaders-bolåneräntan.

> Jämför aktuella bolåneräntor från olika banker här

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela