Nu har Finansinspektionens nya regler rörande bolånetak börjat gälla. Maximal belåning bör vara 85 procent av bostadens marknadsvärde.

©

Från den 1 oktober 2010 gäller Finansinspektionens allmänna råd om att nya lån med bostad som pant inte ska överstiga 85 procent av marknadsvärdet. Med nya lån menas lån på ny bostad, eller ökade lån på existerande bostad.

Har du redan bolån på ett visst belopp på din bostad och vill lägga om lånen (utan att öka beloppet) hos din nuvarande bank eller flytta dem till en ny bank, så drabbas du inte av reglerna.

Vill du däremot utöka lånet så måste du se till att totalsumman hamnar under 85 procent av marknadsvärdet. Marknadsvärdet definieras som det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning (eller den faktiska köpeskillingen).

Behöver du mer lån än 85 procent, så får du gå över till blancolån. Blancolån innebär att banken inte får ha din bostad som säkerhet, och därmed blir deras risk större, åtminstone i teorin. Av den anledningen, och för att tjäna mer pengar, så tar banken ut en högre ränta för blancolån.

Läs finansinspektionens grundförfattning i pdf här

 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela