Den senaste veckan har det debatterats kraftigt om hurivida regeringens nya skatteförslag påverkar priserna på bostäder. Professor Lundström fick stort utrymme och hävdade att priserna kommer gå ner 20-30%, men troligare är att vi får se en uppgång snart igen.

©

Under förra veckan gick Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi ut och sa att priserna kan sjunka så mycket som 20-30%, ett uttalande som han denna vecka valt att nyansera. Men han vidhåller att han inte tror att det på sikt spelar någon större roll för prisbilden att många fått sänkt fastighetsskatt.

Däremot menar han att de förändrade reglerna gällande uppskov påverkar, åtminstone på kort sikt innan årsskiftet.

- Det ger en engångseffekt. De förändrade uppskovsreglerna kommer att betyda mer än vad hushållen kanske inser nu, säger Lundström

Mest utsatta är bostadsägare i storstäderna som tidigare kunde se boendet som ett billigt sparande eller eget kapital. Med högre räntor kommer fler att vara mer eftertänksamma menar Lundström.

I samma artikel uttalar sig Tor Borg, ränteanalytiker på statliga bolåneinstitutet SBAB, som tror att fastighetsskatteförslaget kommer att pressa priserna nedåt till att börja med.

- Jag tror att förslaget är en besvikelse för många fastighetsägare som hade väntat sig större sänkningar, säger han.

Precis som både Borg och Lundström tror jag att många hade räknat med större skatteminskningar, samtidigt tror jag att det bara får en tillfällig påverkan. Just nu är vi inne i en period av räntehöjnngar och kreditoro, men så snart det "ebbat ut" och vi återfått ett normalläge så kommer bostäderna att fortsätta upp.

Kanske att jag kan sträcka mig så långt som Lundström, att bostadspriserna på sikt kommer att öka i samma takt som samhällsekonimin i stort, men jag håller det för troligt att på sikt kommer bostadspriserna att öka mer än den övriga ekonomin. Det finns helt enkelt för få bostäder och Sverige ligger fortfarande prismässigt hästlängder efter de flesta andra länderna inom EU.

Dela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela