48 procent tror på stigande priser närmaste året, enligt SEB. 18 procent tror istället att priserna sjunker. Vad säger analytikern?

©

Med anledning av SEB:s besked att betydligt fler tror på stigande än på sjunkande priser, så har Svenska Dagbladet frågat Hans-Åke Palmgren som är analytiker på Boverket om hur realistiskt detta är. Hans säger där bland annat:

- Man får komma ihåg att det är ett mycket osäkert läge och att det därför är vanskligt att göra prognoser. Detta återspeglas också i den stora spännvidden. Vi har tidigare sagt att priserna ligger på en rimlig nivå. Nu har de åter ökat markant, vilket ökar risken för prisfall.

När SvD sedan frågar om optimismen i SEB:s enkät kanske beror på att folk har svårt att ta till sig information om stigande räntor och nya regleringar så fortsätter Palmgren:

–Av konjunkturinstitutets barometer förefaller hushållen ha rimliga förväntningar om ränteutvecklingen. Men det är svårt att veta vad de hushåll som är specifikt inriktade på att köpa bostad tänker om framtiden just nu.

Det verkar alltså som att konsumenterna har en välgrundad uppfattning att bostadspriserna ska fortsätta stiga, medan Boverket även de har en välgrundad uppfattning att risken för prisfall har ökat. Som vanligt, inte så lätt att se in i framtiden.

-> Prova vår kalkyl för att se hur dyr bostad du har råd med

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela