48 procent tror på stigande priser närmaste året, enligt SEB. 18 procent tror istället att priserna sjunker. Vad säger analytikern?

©

Med anledning av SEB:s besked att betydligt fler tror på stigande än på sjunkande priser, så har Svenska Dagbladet frågat Hans-Åke Palmgren som är analytiker på Boverket om hur realistiskt detta är. Hans säger där bland annat:

- Man får komma ihåg att det är ett mycket osäkert läge och att det därför är vanskligt att göra prognoser. Detta återspeglas också i den stora spännvidden. Vi har tidigare sagt att priserna ligger på en rimlig nivå. Nu har de åter ökat markant, vilket ökar risken för prisfall.

När SvD sedan frågar om optimismen i SEB:s enkät kanske beror på att folk har svårt att ta till sig information om stigande räntor och nya regleringar så fortsätter Palmgren:

–Av konjunkturinstitutets barometer förefaller hushållen ha rimliga förväntningar om ränteutvecklingen. Men det är svårt att veta vad de hushåll som är specifikt inriktade på att köpa bostad tänker om framtiden just nu.

Det verkar alltså som att konsumenterna har en välgrundad uppfattning att bostadspriserna ska fortsätta stiga, medan Boverket även de har en välgrundad uppfattning att risken för prisfall har ökat. Som vanligt, inte så lätt att se in i framtiden.

-> Prova vår kalkyl för att se hur dyr bostad du har råd med

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela